Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditacions MATRC

Per al curs 2017/18 l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) ha separat el procediments per a l'obtenció de les acreditacions econòmiques MATRC i EQUITAT

Procediment MATRC: Procediment per a l'obtenció de l'Acreditació de caràcter econòmic per poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics. En cas d'obtenir acreditació positiva l'estudiant es podria matricular com a  becari condicional.

El procediment MATRC acredita els estudiants que previsiblement compleixen els requisits econòmics i acadèmicsper obtenir una beca de caràcter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

Els requisits econòmics es validaran amb dades de l'exercici fiscal 2015.

El procediment va dirigit a estudiants de grau, de primer o segon cicle i de màster.

Si es disposa d'una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2016-2017 com a estudiant d'un Institut d'Educació Secundaria català o com a estudiant de la UPC no cal sol·licitar l'acreditació.

Aquesta acreditació s’emet exclusivament als efectes de poder quedar exempts de l’abonament dels preus públics pels serveis acadèmics en el moment de formalitzar la matrícula del curs 2017/2018.

Per quedar exempts de l’abonament dels preus públics pels serveis acadèmics, pot caldre complir també els altres requisits (generals i acadèmics) que estableix la convocatòria de caràcter general beca General del MECD, així com també adequar-se al calendari i requisits de matriculació i/o normativa interna de la UPC.

La matrícula condicional de becari et permet matricular-te sense abonar els preus de primera vegada. Els preus obligatoris, serveis opcionals i els crèdits de segona, tercera i quarta vegada no queden coberts per la Beca, els hauràs d'abonar en el moment de la matrícula, segons les modalitats de pagament existents.


Independentment del resultat d’aquesta acreditació, cal que presenteu la sol·licitud de beca de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2017-2018 per a ensenyaments universitaris, convocada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. L’acreditació MATRC emesa en sentit positiu no pressuposa el compliment dels requisits econòmics en el marc de la convocatòria de beques de caràcter general.

Consulta la informació de l'AGAUR per a l'acreditació MATRC.

Requisits

  • matricular-se en un ensenyament que condueixi a l'obtenció d'un títol oficial de grau, de primer i/o segon cicle i de màster universitari.
  • acreditar el compliment dels requisits econòmics establerts a les bases d'aquest procediment.
  • l'obtenció de l'acreditació no comporta el dret a la beca general del MECD.
  • tenir ciutadania de qualsevol estat membre de la UE. Els estudiants no comunitaris majors de 18 anys han d'estar en situació de residència.

Sol·licitud

Els estudiants interessats han de presentar la sol·licitud per via electrònica al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya i seguir les instruccions que s'hi preveuen.

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de juny al 16 d'octubre de 2017.

Per accedir a l'expedient de l'apartat "Tràmits", cal introduir l'identificador (ID) que es genera en presentar la sol·licitud.

Les actuacions d'aquests procediments que requereixen una notificació a les persones sol·licitants es faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat

Únicament es pot presentar una sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds

Resolució

El termini per emetre l'acreditació és de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'esmenar.

El resultat de l'acreditació es notifica a les persones interessades per mitjà de l'apartat "Tràmits" des d'on es pot descarregar l'acreditació.

L'acreditació emesa per l'AGAUR s'ha de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.

Al final del període de matriculació, es publica al web de l'AGAUR la llista de sol·licitants que han obtingut l'acreditació.

Recursos

L'acreditació fa constar els recursos que s'hi poden interposar. La presentació del recurs no eximeix a l'estudiant de pagar els preus públics dels serveis acadèmics.

La denegació de la beca de caràcter general per al curs 2017-2018 comporta la desestimació del recurs que s'hagi interposat contra l'acreditació.

Què faig si no tinc l'acreditació el dia de la matrícula?

1. Et pots matricular en modalitat EFECTIU (Pagament a les entitats col·laboradores).  Aquesta modalitat ens permet modificar la teva matrícula en el moment que acreditis que compleixes els requisits econòmic i acadèmics.

2. No paguis la matrícula, i espera a que t'arribi l'acreditació. Habitualment és en un període de 10 dies des de la seva sol·licitud.

2.1) Si l'acreditació indica que no compleixes els requisits hauràs d'abonar la matrícula o sol·licitar el canvi de modalitat de pagament.

2.2) Si l'acreditació indica que compleixes els requisits econòmics sol·licita immediatament al centre docent que et faci el canvi de modalitat de matrícula a "Becari Condicional", i una vegada revisat l'import,  fes el pagament de la matrícula.

Molt Important!!!! Encara no has sol·licitat cap beca. En el cas que no demanis beca o si la demanes aquesta és denegada hauràs d'abonar l'import dels crèdits de primera vegada.


Més informació

RESOLUCIÓ EMC/1366/2017, de 12 de juny, per la qual es fixa el procediment i s'obre el termini per sol·licitar l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becari o becària condicional el curs acadèmic 2017-2018.

Web de la AGAUR