Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació tram renda familiar i Beca Equitat

Les beques Equitat que gestiona l'Agència d'Ajuts Universitaris i de recerca (Agaur) estan adreçades als i les estudiantes de programes de grau o de màster habilitant de les universitats públiques catalanes i la UOC, de manera que l'aportació de l'estudiant pels crèdits matriculats per primera vegada, resulti minorada en el percentatge que estableix la convocatòria.

L'estudiant beneficiari d'una beca Equitat obté una bonificació en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada que pot ser entre el 80% i el 10% de l'import total en funció del tram que li correspongui segons la renda familiar computable i el nombre de membres de la unitat familiar, i sempre i quan que no es superin uns determinats nivells de patrimoni familiar.

Els trams de l'1 al 5 corresponen als estudiants que es poden beneficiar d'una Beca Equitat.

Les universitats públiques catalanes i la UOC destinen a aquestes beques un import inicial del 25% dels ingressos recaptats addicionalment respecte dels preus del curs anterior.

Trobaràs tota la informació sobre el tràmit a la web del AGAUR - Beques Equitat

Consulta la convocatòria publicada al DOGC on trobaràs informació sobre els requisits generals i els requisits econòmics.

Per a més informació també pots consultar el Canal Universitats de la Generalitat.

Sol·licitud

La sol·licitud es realitza a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.


El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'1 de setembre i fins el 16 d'octubre de 2017.

 

Recorda que:

  • Cobreix els crèdits matriculats per primera vegada. L'estudiant haurà d'abonar els crèdits no subvencionats, les despeses de gestió de l'expedient així com altres serveis de les universitats.
  • Només és per a estudiants de programes de grau i de màsters habilitants:

    

   Másters que habiliten professionalment a la UPC

   - Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

   - Màster universitari en Enginyeria Industrial.

   - Màster universitari en Arquitectura

   - Màster universitari en Enginyeria de Mines.

   - Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

   - Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicacions.

   - Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica.

   - Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

  • També és incompatible la minoració dels preus públics dels crèdits matriculats per primera vegada quan l’estudiant cursi simultaneïtat d’estudis en diferents universitats; en aquest cas s’aplica la minoració de la matrícula més favorable a l’estudiant.
  • Queden excloses d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de grau i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
  • Queden excloses d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de màster habilitant i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial de màster o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
  • Pels estudiants d'enginyeria que siguin sol·licitants d'una beca Equitat i que s'hagin vist afectats pel canvi de nivell del B al C de coeficient d'estructura docent dels seus estudis, les universitats aplicaran una reducció del 3,76 euros pel crèdit matriculat per primera vegada, abans d'aplicar el percentatge de minoració corresponent (article 4.2).

 

 • MOLT IMPORTANT: La sol·licitud del tram de renda familiar és un tràmit previ al de la sol·licitud de Beca Equitat. Us transcrivim l'article 1.2 de la convocatòria que descriu els tràmits:
1.2
Per a les persones que sol·licitin el tram de renda familiar i la beca Equitat, l’AGAUR emet, primer, l’acreditació del tram de la seva renda familiar, que s’ha de descarregar a través de “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya. Aquesta acreditació té valor exclusivament informatiu i, per si sola, no genera cap dret a la beca Equitat.

En el cas que l’estudiant obtingui l’acreditació del tram 1 de renda familiar, està obligat a presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per al curs acadèmic 2017 - 2018 a la mateixa universitat i estudis, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

En cas que l’estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a presentar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma. La no-presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’exclusió de la beca Equitat.

Aquesta base no és aplicable a aquelles persones sol·licitants que formalitzin la primera matrícula del curs 2017-2018 amb posterioritat al 16 d'octubre de 2017.

Posteriorment, i amb la comprovació prèvia dels requisits, es fa la resolució de la beca Equitat, i es determina, si escau, el percentatge de minoració dels preus públics dels crèdits que s'han matriculat per primera vegada.