Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Estudi / Beca Col·laboració 2023-24 / Criteris de selecció de sol·licituds

Criteris de selecció de sol·licituds

Les dades acadèmiques que seran tingudes en compte per a la priorització de les beques seran les que figurin al certificat, que generarà l'SGA, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Les sol·licituds seran revisades seguint els criteris següents:

1. Descartar els no matriculats a la UPC a data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

2. Descartar els titulats o en disposició de titular-se en cada cas (grau/cicle/màster).

3. Descartar estudiants de grau amb menys de 180 crèdits superats.

4. Descartar els estudiants de màster que no hagin matriculat els 60 crèdits del primer curs de màster (matrícules anuals) o 30 crèdits (matrícules quadrimestrals), llevat que estiguin afectats per una limitació del potencial de matrícula. Aquesta matrícula ha de ser la primera formalitzada en els estudis de màster.

5. Descartar qui no assoleixi la nota mitjana en funció de la branca de coneixement dels estudis que s’exigeix per a cada tipus d’estudi.

6. Descartar qui ja hagi gaudit d'una beca col·laboració amb anterioritat.

7. Descartar qui no hagi presentat un projecte de col·laboració degudament avaluat per un dels departaments contemplats en el repartiment de beques aprovat pel ple de Consell Social.

Si un mateix estudiant sol·licités beca per a més d'un departament i reunís els requisits per a obtenir més d'una, se li assignarà aquella que hagi sol·licitat en últim lloc.
Una vegada assignada aquesta beca, s'entendran decaigudes les altres sol·licituds que hagués presentat.

 

En el cas d'estudiants de doble grau només seran tinguts en compte els crèdits i qualificacions corresponents a la titulació per la que opti a la beca de col·laboració

 

Els que no siguin descartats s'ordenaran per puntuació descendent. Aquesta puntuació s'obté de la suma de la nota de l'expedient més la puntuació assignada pel departament al projecte de col·laboració presentat.

 

En cas d’empat a punts entre estudiants del mateix departament es procedirà de la manera següent:

- Es prioritzarà en primer lloc a qui tingui la nota d’expedient més alta. Si tot i així es manté l’empat, es procedirà seguint aquest ordre: - Es prioritzarà qui tingui més crèdits matriculats.

- Si són del mateix cicle d’estudis (grau, cicles, màster) qui tingui un major nombre de crèdits superats.

- En cas de seguir empatats, es demanarà que el departament elabori una nova avaluació diferenciant els punts assignats per poder desfer l’empat.

 

A cada departament se li concediran tants becaris com beques tinguin assignades pel Consell Social.

Si hi ha més candidats que beques, aquests passaran a la llista d’espera en l’ordre establert pel Consell Social per a l’assignació de beques vacants, si n’hi ha.

Si el departament té assignades més beques que candidats, aquestes passaran a formar part de la bossa de vacants que es distribuirà entre els candidats de la llista d’espera, en estricte ordre de priorització.

 

 

Criteris de resolució de les beques de col·laboració.

En el cas de la UPC i per tal d’adaptar-se a l’organització quadrimestral dels ensenyaments, el Consell de Govern va aprovar a l’acord  CG/2018/09/21, d’11 de desembre de 2018, que en el cas d’estudis quadrimestrals es demanaria que els candidats matriculessin un mínim de 30 crèdits en el primer quadrimestre. Si l’organització dels estudis és anual, caldrà que matriculin els 60 crèdits que estableix la convocatòria.

Aquest mínim no serà exigible quan l’estudiant tingui una limitació de matrícula derivada de la manca d’oferta en el seu potencial o quan estigui matriculant els últims crèdits per a finalitzar els estudis.