Quadre imports

Consulta a quins components de la beca pots optar en funció del teu llindar de renda i del acompliment dels requisits acadèmics.

 

GRAU Nou accés a la universitat

Component becaLlindar de rendaRequisit curs actual - Matrícula
Beca matrícula 1,2,3 Completa, parcial, reduïda
Ajut renda 1 Completa
Residència 1,2 Completa
Excel·lència 1,2,3 Completa
Quantia variable 1,2 Completa, parcial(*) o reduïda

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€

 

GRAU amb estudis universitaris ja iniciats

Component becaLlindar de rendaRequisits de rendiment del curs anteriorRequisit curs actual - Matrícula
mínim % aprovat en matricula Parcial mínim % aprovat en matrícula Completa
Beca matrícula 1,2,3 Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa, parcial o reduïda
Ajut renda 1 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Residència 1,2 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Excel·lència 1,2,3 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa o reduïda
Quantia variable 1,2 100% Eng./Arq: 65%
Ciencias: 65%
C. Salud: 80%
Jur/Soc: 90%
Completa, parcial(*) o reduïda

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€

 

MÀSTER Nou accés als estudis de màster

Component becaLlindar de rendaRequisit curs actual - Matrícula
Beca matrícula 1,2,3 Completa, parcial o reduïda
Ajut renda 1 Completa o reduïda
Residència 1,2 Completa o reduïda
Excel·lència 1,2,3 Completa o reduïda
Quantia variable 1,2 Completa, parcial(*) o reduïda

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€

 

MÀSTER amb estudis de màster ja iniciats

Component becaLlindar de rendaRequisits curs anterior - mínim % aprovatRequisit curs actual - Matrícula
Beca matrícula 1,2,3 100% Completa, parcial o reduïda
Ajut renda 1 100% Completa o reduïda
Residència 1,2 100% Completa o reduïda
Excel·lència 1,2,3 100% Completa o reduïda
Quantia variable 1,2 100% Completa, parcial(*) o reduïd

(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€Eng.: Ingeniería; Arq.: Arquitectura; C. Salud: Ciencias de la Salud; Jur/Soc.: Jurídica y Social