Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Estudi / Beca Equitat 2022/23 / Incompatibilitats

Incompatibilitats

Si se’t concedeix la beca General, la beca Equitat quedarà sense efecte. En cas que se’t denegui la beca General, si has demanat també la beca Equitat i se't concedeix, se t'aplicarà la minoració que et correspongui.

És recomanable que les demanis totes dues beques.

En el cas d'estudiants amb residència al País Basc i que, per tant, han de demanar la beca general a la seva comunitat autònoma, cal que presentin un certificat conforme no han demanat la beca per al curs corresponent o bé que aquesta ha estat denegada o exclosa.

En cas que finalment la beca amb la que existeixi la incompatilibilitat no sigui concedida, es podrà revisar el procediment per a l'obtenció de la beca Equitat

En el supòsit que les exempcions o les bonificacions als preus públics siguin parcials, es pot atorgar l'ajut sempre que la quantitat atorgada pels diferents ajuts i exempcions no superi l'import total dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada.

En aquests casos, la minoració de la beca Equitat s'aplica una vegada deduïdes les exempcions i les bonificacions corresponents. La minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada també és incompatible quan l'estudiant cursi simultàniament estudis

La minoració dels preus públics dels crèdits matriculats per primera vegada és incompatible quan l’estudiant cursi simultaneïtat d’estudis en diferents universitats; en aquest cas s’aplica la minoració de la matrícula més favorable a l’estudiant.

Queden excloses d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de grau o de màster habilitant i estiguin en possessió d'alguna titulació oficial del mateix nivell o d'una titulació superior o que compleixin els requisits legals per obtenir-la, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

No obstant això, qui estigui en possessió d'una titulació oficial d'arquitecte, enginyer o llicenciat que correspongui al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) pot optar a la beca Equitat en cas de cursar un estudi de màster habilitant d'acord amb la base 2.1.

Queden excloses les persones que sol·licitin la beca Equitat per 3a vegada (o posteriors) per iniciar estudis universitaris del mateix nivell.