Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Estudi / Beques INECO - UPC (2a convocatòria)

Beques INECO - UPC (2a convocatòria)

INECO finançarà 2 beques de 4500€ cada una per a estudiants amb dificultats socioeconòmiques matriculats a la UPC

Informació general


 • Organisme responsable:

  ineco.png

 • Destinataris:

  Estudiants matriculats a la UPC en algun dels estudis relacionats:

 • Altres:

Requisits


 • Generals:

  Els candidats a aquestes beques hauran de complir, en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, amb els requisits següents:

  1. Estar matriculat com a estudiant regular durant el curs 2022/2023:

  a. En un dels estudis de grau o en un programa de màster universitari  pertanyent a alguna de les branques de coneixement que consten a la convocatòria

  b. Els programes de grau i de màster hauran d'impartir-se en els centres relacionats a la convocatòria.

  c. En el cas dels programes interuniversitaris, només s'admetran sol·licituds quan la UPC sigui la universitat coordinadora.

  2. En el cas dels estudiants de grau, tenir superat el 50% de les assignatures del seu pla d'estudi.

  4. Tenir una nota d'expedient de 6 punts o més, tenint en compte totes les assignatures, suspeses i superades.

  En el cas dels estudiants de màster de nou accés, la nota serà la de l'expedient que li hagi donat accés al programa de màster.

  5. No ser beneficiari de la beca general del Ministeri d'Educació o de qualsevol altra beca atorgada per la UPC. Per tant, aquestes beques són incompatibles amb les beques generals del Ministeri d'Educació i amb les ofertes per la UPC.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  - Matriculats en un programa de doctorat.

  - Enrolats en el marc d'un programa de mobilitat incoming.

  - Matriculats en programes interuniversitaris dels quals la UPC no sigui la coordinadora.

  - Visitants o esporàdics.

  - En el cas d'estudiants de grau, que no tinguin superat, en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, el 50% del seu pla d'estudis.

  - Beneficiaris d'una beca del Ministeri d'Educació o de la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 16/01/2023
 • Data fi: 31/01/2023
 • Presentació:

  Cal registrar la sol·licitud abans de les 24 hores del 31 de gener de 2023 mitjançant la Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Beques_INECO_UPC

 • Documentació addicional:

  A més, els candidats amb estudis universitaris previs no cursats a la UPC han de presentar mitjançant el mòdul “Entrada de documentació” de la seva esecretaría la següent documentació en funció de la seva situació:

  • En el cas dels estudiants de màster que hagin cursat els estudis previs fora de la UPC, el certificat acadèmic oficial expedit per la universitat d'origen.

  • Si els estudis d'accés s'han cursat en un país estranger, a més hauran d'adjuntar la declaració d'equivalència.

  Aquesta declaració es pot obtenir a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació professional: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

  El document resultant haurà d'estar segellat i signat per l'escola o facultat de la UPC en la qual la persona sol·licitant es trobi matriculada.

  En tots dos casos, els documents han de constar en la esecretaria com a "Entregat" abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i hauran de ser validats, si escau, pel centre en el que la persona es trobi matriculada.

Beca


 • Import general:

  Aquesta convocatòria ofereix 2 beques que inclouen:

  • un import de 4.500€ cadascuna 

  • un període de pràctiques en l'empresa que es regirà per la normativa de pràctiques externes de la UPC i la legislació vigent en matèria de convenis de cooperació educativa • Obligacions dels beneficiaris:

  Consulta les obligacions dels beneficiaris

Adjudicació


 • Criteris:

  INECO, amb l'assessorament de la UPC, seleccionarà els beneficiaris entre totes les sol·licituds rebudes de la següent manera:

  Les sol·licituds presentades s'ordenaran sobre la base dels punts que constin l'expedient acadèmic en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

  A aquesta puntuació se li afegirà un 1 punt extra si la persona candidata ha estat beneficiària de la beca EQUITAT 2022/2023 de la Generalitat de Catalunya

  També es podrà requerir als candidats la presentació del currículum i d'una carta de motivació per a la seva valoració per part de INECO així com convocar-los a una entrevista personal.

 • Data de la resolució: 28/02/2023
 • Publicació de la resolució:

  La resolució de la convocatòria serà notificada electrònicament a tots els candidats abans de les 24 hores del dia 28 de febrer de 2023.

  INECO es reserva el dret de posposar la data de resolució si ho considera necessari.

  En tal cas, s'informaria d'això a totes les persones candidates.

 • Al·legacions:

  Es podran presentar al·legacions contra la resolució provisional mitjançant el següent enllaç de la Seu Electrònica:  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Beques_INECO_UPC

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial