Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Estudi / Beca Salari 2021/22

Beca Salari 2021/22

Beca salari de 500€ mensuals per a estudiants que iniciïn estudis de grau durant el curs 2021/2022 en un centre propi de la UPC

Informació general


 • Organisme responsable:

  upc                 Banco Santander

 • Destinataris:

  Pots optar a aquesta beca si ets un estudiant que:

  - Estàs cursant l’últim curs de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior secundària durant el curs 2020/2021,

  - Accedeixes a uns estudis de grau durant el curs 2021/2022 en un dels centres propis de la UPC,

  - Acredites dificultats econòmiques que podrien implicar l’abandonament dels estudis universitaris o, un cop començats, t'aboquessin a l’abandonament.

  - No disposes o estàs en disposició d’obtenir un títol de grau artístic superior, grau universitari, màster universitari o doctorat

 • Altres:

  Nombre de beques ofertades: fins a 10 beques

Requisits


 • Generals:

  Consulta els requisits:

  • per a la presentació de sol·licituds
  • per gaudir de l'ajut
 • Incompatibilitats:

  Beca compatible amb la beca general del Ministeri d'Educació.

  Beca incompatible amb qualsevol altre beca o ajut atorgat per la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 24/03/2021
 • Data fi: 02/05/2021
 • Presentació:

  Termini presentació sol·licituds finalitzat 

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

 • Documentació addicional:

  Al formulari de sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

  a) Fotocòpia del NIF o el NIE

  b) Certificat de notes amb indicació de la nota mitjana. En el cas dels estudis de batxillerat, aquest certificat haurà d’incloure les notes del primer curs i de tot allò avaluat del segon. Pels estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior, caldrà certificar la nota de tots els cursos superats que l’integrin i, si escau, allò avaluat en els trimestres del curs actual.

  Haurà d’estar segellat i signat pel centre de secundària. No s’acceptaran còpies d’expedient que no estiguin degudament signades i segellades o que no indiquin la nota mitjana.

  c) Si s’ha gaudit de beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2020/2021: còpia de la credencial.

  La NO presentació d’aquesta documentació a la finalització del termini de presentació de sol·licituds suposarà la denegació automàtica de la sol·licitud de beca presentada a través de la plataforma de beques del Banc Santander.

  d) Si s’ha participat en el programa Prometeus, el programa Èxit, el projecte Rossinyol del casal d’infants del Raval, Joves Talents o altres projectes específics en què participi la UPC, document acreditatiu.

  La NO presentació del justificant que acrediti la participació en algun dels programes de suport als estudiants en risc d’excussió en els que participi la UPC a la finalització del termini de presentació de sol·licituds suposarà que no s’adjudiqui la puntuació addicional per aquest concepte.

   

  La Comissió d’Adjudicació i Seguiment pot requerir la documentació addicional que consideri necessària.

Beca


 • Import general:

  - Dotació mensual de 500€ de setembre a juny o, en el cas d’iniciar els estudis més tard, des del mes en que es formalitzi la matrícula.

   

  L’ajut estarà subjecte a les retencions fiscals legalment establertes.

 • Durada de l’ajut:

  Aquesta assignació es mantindrà durant tots els anys de durada teòrica dels estudis de grau sempre i quan, la persona beneficiària continuï matriculada a temps complet a la UPC.

  Renovació de la beca

 • Pagament:

  Sempre que compleixin amb les obligacions establertes a l’apartat 9 de la convocatòria, el pagament es farà amb caràcter mensual des de la resolució de la beca i fins el mes de juny inclòs. 

   

  En el primer mes, s’abonarien totes les mensualitats acumulades des del setembre si fos el cas. .

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Consulta les teves obligacions com a beneficiari

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta els criteris d'adjudicació

  Comissió d'Adjudicació i Seguiment

 • Data de la resolució: 28/06/2021
 • Publicació de la resolució:

  Resolució proposta definitiva publicada el dia 28 de juny de 2021.

  Resolució proposta provisional publicada el dia 11 de juny de 2021.

  Les propostes són provisionals i, per tant, l’estudi de les possibles al·legacions podrien fer variar el resultat de la resolució provisional que es publicarà abans de les 24 hores del dia 30 de juny.

  La resolució no esdevindrà definitiva fins que els estudiants es matriculin i acreditin el compliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria.

  El resultat de les resolucions provisional i definitiva es publicarà al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificarà electrònicament als interessats.

 • Al·legacions:

  Contra aquesta resolució, que és provisional, es poden presentar al·legacions fins a les 24 hores del dia 20 de juny de 2021 a través de la Seu Electrònica de la UPC indicant “Al·legació contra la denegació de la beca salari UPC”. 

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i la setmana de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial