Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

Requisits per a la presentació de sol·licituds

Aquests requisits s’han de complir en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds

  • Estar matriculat en un centre d’Educació Secundària durant el curs 2020/2021.
  • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol de grau universitari, grau superior artístic, màster o doctorat.
  • Tenir nacionalitat espanyola,
  • O ser nacional de qualsevol dels països de la Comunitat Europea. En aquest cas, has de disposar d'un permís de residència permanent o acreditar que treballes (tu o algú de la teva unitat familiar) per compte propi o d'altres a l'Estat espanyol.
  • Si tens nacionalitat no comunitària has de disposar d'un permís de residència permanent, tal i com estableix la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Els permisos de residència per estudis no seran vàlids per a la sol·licitud de beca.

 

Requisits per gaudir de l'ajut

  • Formalitzar una matrícula de 60 crèdits en uns estudis de grau en un centre propi de la UPC durant el curs 2021/2022.

Només s’acceptaran matrícules amb un nombre inferior de crèdits quan existeixi una limitació del potencial a l’expedient que l’impedeixi matricular més crèdits. En qualsevol cas, la matrícula mínima haurà de ser de 30 crèdits.

Queden excloses les persones enrolades en programes de mobilitat