Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Estudi / UPChelps 2022/23 / Situacions socioeconòmiques desfavorables

Situacions socioeconòmiques desfavorables

 

  * pare, mare, parella de qualsevol d’ells que convisqui amb la persona sol·licitant

 

Criteri 1Dies des de la data d'acomiadamentPuntuacióAcreditació

 Acomiadament del sustentador principal i/o el seu cònjuge
sense que tingui cap altre activitat econòmica o treball per compte d'altre 

(a multiplicar per cada sustentador en aquesta situació). 

Si en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds ja es troben

 en actiu, només s'assignaran punts per situacions d'atur inferiors a 360 dies

< 90 dies   0,5
 • Carta acomiadament
 • Vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
 • Certificat de convivència emès per l'ajuntament
Entre 90 i 180 dies 0,75
Entre 181 i 270 dies 1
Entre 271 i 360 dies 1,25
>360 dies 1,5

  

Criteri 2Dies des de la data d'acomiadamentPuntuacióAcreditació

Acomiadament de la persona sol·licitant quan no és el sustentador principal de la família sense que

tingui cap altra activitat econòmica o treball per compte d'altre

< 90 dies 0,1
 • Carta d’acomiadament.
 • Vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 •  Certificat de convivència emès per l'ajuntament.
Entre 90 i 180 dies 0,2
Entre 181 i 270 dies 0,3
Entre 271 i 360 dies 0,5
>360 dies 0

  

 

Criteri 3Dies des del cessament activitatPuntuacióAcreditació

Cessament de l’activitat d’autònoms del sustentador principal o el seu cònjuge
 i sempre i quan no tinguin cap altra activitat econòmica o treball per compte d’un altre.

Si en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds ja es

troben en actiu, només s'assignaran punts per situacions d'atur
inferiors a 360 dies

< 90 dies 0,25
 • Document de baixa a la seguretat social
 • Vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
 •  Certificat de convivència emès per l'ajuntament
Entre 90 i 180 dies 0,5
Entre 181 i 270 dies 0,75
Entre 271 i 360 dies 1
>360 dies 1,5

  

 

Criteri 4Durada de la situació d'incapacitatPuntuacióAcreditació

Malaltia del sustentador principal o del seu cònjuge
que els impedeix desenvolupar la seva activitat quan són autònoms

< 45 dies  0,2
 • Volant de baixa i alta mèdica o volants de confirmació en cas de no tenir encara l'alta mèdica
 • Vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 • Certificat de convivència emès per l'ajuntament
Entre 46 i 90 dies 0,3
Entre 91 i 120 dies 0,5
Entre 121 i 210 dies 0,8
Entre 211 i 360 dies 0,9
Més de 360 dies 0

 

 

Criteri 5Data inici ERTO/EROPuntuacióAcreditació

Expedient temporal de regulació de feina del sustentador principal o del seu cònjuge (a multiplicar per a cada sustentador en aquesta situació)

< 90 dies 0,25
 • Certificat o comunicació de l'empresa
 • Vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
 •  Certificat de convivència emès per l'ajuntament
Entre 90 i 180 dies 0,5
Entre 181 i 270 dies 0,75
Entre 271 i 360 dies 1
>360 dies 0

 

 

Criteri 6PuntuacióAcreditació

Desnonament

2
 • ordre judicial o informes dels serveis socials. 
 • Llibre de família o document similar que relacioni la persona encausada a la sentència amb la persona sol·licitant de l’ajut. 

 

  

Criteri 7Durada de la situació per impagamentPuntuacióAcreditació

No percepció de la pensió alimentària en cas de separació o

divorci dels sustentadors principals o abandonament d’un dels progenitors

< 90 dies  0,6
 • Denuncia o sentència judicial
 • Informe advocat conforme la situació persisteix
Entre 91 i 150 dies 0,7
Entre 151 i 210 dies 0,8
Entre 211 i 270 dies 0,9
Entre 271 i 360 dies 1
>360 1,5

 

 

Criteri 8PuntuacióAcreditació

Defunció del/s progenitor/s amb posterioritat a la finalització de presentació de sol·licituds de beques (MEyFP, Equitat o Govern Basc*)

Per cada progenitor

1

Certificat de defunció

 *consulta la data de finalització de cada convocatòria

 

Criteri 9N'ha gaudit?PuntuacióAcreditació

Gaudiment d'ajuts UPC amb anterioritat

 

No

0,5

---

0

 

 

Criteri 10

Altres situacions no previstes per aquesta convocatòria i que, justificades documentalment, valori la Comissió d’Avaluació i Seguiment.

 

Els sol·licitants que no puguin acreditar cap dels criteris esmentats anteriorment però puguin acreditar altres situacions desfavorables, hauran d’adjuntar a la seva sol·licitud un escrit adreçat a la Comissió d’Avaluació i Seguiment juntament amb la documentació que pugui acreditar-la.

La Comissió valorarà cas per cas i, si escau, incorporarà el requisit i la valoració a l’acta per tal que es reculli en properes convocatòries.