Vés al contingut (premeu Retorn)

Erasmus Estudis països UE 2019/20

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques a qualsevol Institució d'Educació Superior dels països participants al programa Erasmus

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

   Estudiants de grau i màster de la UPC.

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2019 i 30 de setembre de 2020 (per tant, les estades no podran començar més enllà del 30 de juny de 2020)
  • Durada de l'estada: entre 90 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Consulta el Procediment per a extendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació. Si en el moment de la matrícula no has lliurat un certificat  a través de la e-secretaria o el centre no l'ha validat, se't cobrarà juntament amb l'import dels crèdits. Consulta les cobertures de la  pòlissa d'assegurança OnCampus.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Original al centre

   

   

   

   Documentació

  Learning Agreement

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

   

  Test d'idioma - Online Linguistic Support (OLS)

Requisits


 • Generals:
  • Has de se ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, hauràs disposar de DNI o de NIE.
  • Has d'haver estat seleccionat pel centre UPC on estàs matriculat per realitzar una estada per estudis a l’estranger 2019-2020 dins el programa Erasmus+ estudis (SMS). Consulta els països participants
 • Acadèmics:

  Cal que estiguis matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2019/2020 en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari i en modalitatmobilitat”, d’un nombre de crèdits mínim segons el cas.

  Consulta els Requisits de matrícula

  Recorda: Si demanes una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits del que s’haurà de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

  - Els estudiants de doctorat.

  - Els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre mínim de crèdits superats en els estudis de grau per sol·licitar l'ajut serà de 90 crèdits.

  - Els estudiants matriculats en un Erasmus Mundus Master Joint Degree.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 13/02/2020
 • Data fi: 01/03/2020
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

 • Documentació addicional:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Beca


Adjudicació


 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut

 • Data de la resolució: 24/03/2020
 • Publicació de la resolució:

  La segona resolució provisional s'ha publicat el dia 24 de març de 2020

  Consulta la resolució de la teva sol·licitud de beca

 • Al·legacions:

   Les al·legacions contra la resolució provisional s'han de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC.

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores