Vés al contingut (premeu Retorn)

Erasmus Estudis països UE 2020/21

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques a qualsevol Institució d'Educació Superior dels països participants al programa Erasmus

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

   Estudiants de grau i màster de la UPC.

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2020 i 30 de setembre de 2021 (per tant, les estades no podran començar més enllà del 30 de juny de 2021)
  • Durada de l'estada: entre 90 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.
  • Les estades d’un quadrimestre podran ser, de com a màxim, 210 dies.

  • Es consideraran estades del quadrimestre de tardor aquelles que finalitzin abans de l’1 d’abril.

  • Es consideraran estades del quadrimestre de primavera, aquelles que comencin més tard de l’1 de gener

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Consulta el Procediment per a extendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

   

   

   

   

   Documentació

  Learning Agreement

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada
  Clàusula de contingència

   

  Test d'idioma - Online Linguistic Support (OLS)

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, disposar de DNI o de NIE.
  • Haver estat seleccionat pel centre UPC on estàs matriculat per realitzar una estada per estudis a l’estranger 2020-2021 dins el programa Erasmus+ estudis (SMS). Consulta els països participants
  • Com a beneficiari de l'ajut hauràs de mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades
 • Acadèmics:

  Cal que estiguis matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2020/2021 en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari i en modalitatmobilitat”, d’un nombre de crèdits mínim segons el cas.

  Consulta els Requisits de matrícula

  Recorda: Si demanes una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits del que t’hauràs de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

  - Els estudiants de doctorat.

  - Els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre mínim de crèdits superats en els estudis de grau per sol·licitar l'ajut serà de 90 crèdits.

  - Els estudiants matriculats en un Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 15/07/2020
 • Data fi: 31/10/2020
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

 • Documentació addicional:

  !!  No és necessari adjuntar cap document a la sol·licitud, excepte si et trobes en alguna de les dues situacions següents:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si a més s’ha estat becari del MEyFP o del Govern Basc durant el curs 2019/2020 fora de la UPC, caldrà adjuntar també la credencial a la sol·licitud.

Beca


 • Import general:

   Consulta la Taula d'imports segons els països i paràmetres del càlcul

   

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament
  Mobilitat física amb activitats presencials

   

   

  Finançament de la totalitat de l’estada

  Mobilitat física amb “blended learning”: combinacions d’activitats presencials i online
  Mobilitat física amb la realització de la totalitat de les activitats online estant al país de destinació
  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida
 • Imports addicionals:

   

 • Durada de l’ajut:

  Si ets beneficiari, gaudiràs d'un ajut que, en funció de la durada de la teva estada, pot arribar fins als 210 dies.

  No obstant això, si la estada és més llarga i hi ha disponibilitat pressupostària, es podrien finançar més dies.

 • Pagament:

   El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis el test d'idioma i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut

 • Data de la resolució: 15/04/2021
 • Publicació de la resolució:

  Aquesta convocatòria ha tingut tres resolucions diferenciades:

  La primera resolució va incloure les sol·licituds per a les estades anuals que facin també matrícula anual i les que finalitzin abans de l’1 d’abril de 2021.

  La segona resolució va incloure les sol·licituds per a estades, la concessió de les quals, depengui de la matrícula del segon quadrimestre per complir el requisit de matrícula establert a la convocatòria. Resolució definitiva publicada el 24 de març de 2021.

   La tercera resolució inclou a estudiants que per qualsevol raó no van poder presentar la seva sol·licitud dins del termini fixat. Resolució definitiva publicada el 4 de juny de 2021

   

    

  Les resolucions es notificaran electrònicament als interessats.

 • Al·legacions:

  Contra la tercera resolució parcial provisional es podran presentar al·legacions fins a les 24 hores del dia 12 d'abril de 2021 a través de la Seu Electrònica de la UPC:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Al-legacions-Beca-ERASMUS

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)

Setmana Santa, el més d'agost i Nadal, el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial