Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus Estudis països UE 2021/22 (1a convocatòria)

Erasmus Estudis països UE 2021/22 (1a convocatòria)

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques a qualsevol Institució d'Educació Superior dels països participants al programa Erasmus

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

   Estudiants de grau i màster de la UPC.

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del projecte 2019/2021 la data de finalització del qual és el 31 de maig de 2022

  Característiques de l'estada

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2021 i l'1 de juny de 2022 (és a dir, fins a 31 de maig de 2022 inclòs)Per tant, les estades no podran començar més enllà del 28 de febrer de 2022.
  • L'estada ha de realitzar-se en la modalitat "estudis" dins del programa Erasmus+ i han de tenir un mínim de 90 dies.  El programa Erasmus contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis: grau o màster. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors
  • Les estades d’un quadrimestre podran ser, de com a màxim, 210 dies.
  • Es consideraran estades del quadrimestre de tardor aquelles que finalitzin abans de l’1 d’abril.
  • Es consideraran estades del quadrimestre de primavera, aquelles que comencin més tard de l’1 de gener

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Aquesta extensió no pot sobrepassar el dead line del projecte (31 de maig de 2022).

  Consulta el Procediment per a extendre l'estada. Aquesta descripció és general però cal tenir en compte el dead line del projecte que finança les estades.

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

   Consulta el teu centre

   

   

   

   Documentació

  Learning Agreement

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

   

  Test d'idioma - Online Linguistic Support (OLS)

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, disposar de DNI o de NIE.

  • Haver estat seleccionat pel centre UPC on estàs matriculat per realitzar una estada de mobilitat durant el curs 2021/22 a un dels països participants dins el programa Erasmus+ estudis (SMS). 

  • Com a beneficiari de l'ajut hauràs de mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades

 • Acadèmics:

  Cal que estiguis matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2021/2022 en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari i en modalitatmobilitat”, d’un nombre de crèdits mínim segons el cas.

  Consulta els Requisits de matrícula

  Recorda: Si demanes una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits del que t’hauràs de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

  - Els estudiants de grau o màster amb un estada que finalitzi més tard del 31 de maig de 2022.

  - Els estudiants de grau o màster amb una estada en pràctiques

  - Els estudiants de doctorat.

  - Els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre mínim de crèdits superats en els estudis de grau per sol·licitar l'ajut serà de 90 crèdits.

  - Els estudiants matriculats en un Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 27/10/2021
 • Data fi: 30/11/2021
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

 • Documentació addicional:
  !!  No és necessari adjuntar cap document a la sol·licitud, excepte si et trobes en alguna de les dues situacions següents:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si a més s’ha estat becari del MEyFP o del Govern Basc durant el curs 2020/2021 fora de la UPC, caldrà adjuntar també la credencial a la sol·licitud.

Beca


 • Import general:

   Consulta la Taula d'imports segons els països i paràmetres del càlcul

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament*
  Mobilitat física amb activitats presencials

  Finançament de la totalitat de l’estada

  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida

  * sempre i quan s’arribi al mínim exigit de 90 dies d’estada física a destí.

 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb una situació econòmica desfavorable

 • Durada de l’ajut:

  Si ets beneficiari, gaudiràs d'un ajut que, en funció de la durada de la teva estada, pot arribar fins als 210 dies.

  No obstant això, si la estada és més llarga i hi ha disponibilitat pressupostària, es podrien finançar més dies.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis el test d'idioma inicial i final i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut

 • Data de la resolució: 31/01/2022
 • Publicació de la resolució:

  Aquesta convocatòria tindrà una primera resolució provisional que publicarà en aquesta web i es notificarà electrònicament als interessats

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs contenciós administratiu.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució.

  Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Al-legacions-Beca-ERASMUS

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)

Setmana Santa, el mes d'agost, el 7 de desembre i Nadal, el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial