Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus KA103 Estudis 2020/21 / Priorització i selecció de candidats

Priorització i selecció de candidats

El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària.

En cas que el nombre de sol·licituds que reuneixin tots els requisits superi aquesta disponibilitat es procedirà a ordenar les sol·licituds per puntuació descendent.

La puntuació s’obtindrà de la manera següent:

 

nota expedient (*) / nota titulats (**)

 Nota de l'expedient (*)

- Serà la nota que consti a l’expedient a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 31 d’octubre de 2020, tenint en compte totes les notes: aprovades i suspeses.

- En el cas dels estudiants de màster de nou accés, sense cap assignatura avaluada, es tindrà en compte la nota de l’expedient d’accés al màster.

- Si l’estudi d’accés al màster és estranger es considerarà la nota que consti a la declaració d’equivalència del Ministeri d'Educació referida a la convocatòria.

Nota dels titulats (**)

- Dels tres últims cursos del titulats en l’estudi en el que la persona sol·licitant està matriculada.

- Quan no hi hagi dades de titulats en els darrers tres cursos es farà amb la informació disponible fins al moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.

- En aquells casos en els que cap de les opcions sigui possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

En cas d’empat es valorarà el major nombre de crèdits superats com a element diferenciador:

  • Quan els empatats siguin del mateix cicle d’estudi, es prioritzarà en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  • Quant l’empat es produeixi entre un estudiant de grau i un de màster, es prioritzarà qui tingui el major percentatge de crèdits superats en relació al total de crèdits de la titulació.