Vés al contingut (premeu Retorn)

Pagament

El pagament de l'ajut s'efectuarà en dues parts:

  • Un primer pagament parcial d’aproximadament el 70% del total de l’ajut concedit que es tramitarà quan el beneficiari acrediti:

- Haver lliurat l'Erasmus Learning Agreement emplenat i signat per totes les parts.

- Haver signat el conveni financer, aquest document ha de ser original o signat electrònicament.

- Haver lliurat el document "Clàusula de contingència".

- Haver-se incorporat en destinació i haver-ho acreditat lliurant, a través de l'e-secretaria, el certificat d'incorporació.

- Haver lliurat l’ordre SEPA a través de l'escretaria.

- Haver informat a l'esecretaria del número de compte en el que vol que l’ingressin l’ajut.

- Haver realitzat el test inicial d’idiomes, si escau.

  • Un segon pagament de la resta de l’ajut que es tramitarà un cop finalitzada l’estada i quan l’estudiant hagi:

- Lliurat el certificat d’estada a través de l'e-secretaria.

- Emplenat l’enquesta on line que li farà arribar la Unió Europea.

En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat sigui inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

El pagament del complement per a situacions desfavorables es farà juntament amb l’ajut Erasmus.

La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.