Vés al contingut (premeu Retorn)

Pagament

El pagament s'efectuarà en dues parts:

  • Es tramitarà un primer pagament parcial d’aproximadament el 70% del total de l’ajut concedit quan el beneficiari acrediti:

- Haver-se incorporat en destinació i haver-ho acreditat amb el certificat d'incorporació corresponent 

- Haver signat l’acord financer. Aquest document ha de ser original o signat electrònicament.

- Haver lliurat l’Eramus Training Agreement emplenat i signat per totes les parts.

- Haver lliurat l’ordre SEPA a través de l'esecretaria.

- Haver facilitat el número de compte (IBAN) en el que es vol rebre l'ajut.

- Haver realitzat el test inicial d’idiomes, si escau.

- Haver lliurat la "Clàusula de contingència" a traves de l'esecretaria

  • Un segon pagament de la resta de l’ajut que es tramitarà un cop finalitzada l’estada en pràctiques i quan l’estudiant hagi:

- Lliurat el certificat d’estada mitjançant l'e-secretaria.

- Emplenat l’enquesta on line que li farà arribar la Unió Europea des de l'adreça "replies-will-be-discarded@ec.europa.eu".

 

En cas que la durada final de les pràctiques acreditada en el certificat d’estada sigui inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

Aquestes beques es troben subjectes a la legislació fiscal vigent.