Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

Estudiants de grau o màster

- Estar matriculat com a estudiant regular durant el curs 2020/2021 en una titulació de grau o màster universitari de la UPC. La matrícula ha d’estar al corrent de pagament en el moment de priorització de les sol·licituds.

- Si l’estudiant realitza unes pràctiques no curriculars com a únic component de la matrícula, haurà de formalitzar la matrícula específica per a pràctiques internacionals no curriculars.

- Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

• Estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en aquests estudis per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

• Estudiants que estiguin fent una estada incoming

 

Estudiants de doctorat

- Els estudiants de doctorat hauran d’estar matriculats de les tutories.

- Haver superat el pla de recerca i no tenir cap avaluació anterior negativa.

- L'estada ha d'estar autoritzada pel Director de la tesi doctoral i pel coordinador del programa corresponent, així com acceptada per la institució o empresa de destinació. Per aquest motiu, el Erasmus Training Agreement haurà d'estar signat per les 3 persones abans esmentades i la persona sol·licitant.

 

Institucions

No seran elegibles com a organitzadors d’acolliment:

  • Organitzacions que gestionen programes comunitaris (per a evitar possibles conflictes d’interessos i/o doble finançament).
  • Representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades i consolats) del país d’origen de l’estudiant (és a dir, el país on es troba la institució d’origen de l’estudiant i el país d’origen de l’estudiant o del que posseeix la nacionalitat).

El SEPIE posa a disposició dels sol·licitants un web on consultar ofertes de pràctiques un cop registrats: Pràctiques ofertades-SEPIE (obriu en una finestra nova)

 

Tutoria

És obligatòria l’existència de les figures dels tutors de pràctiques al centre de la UPC on s’imparteixin els estudis de grau o màster i a l’empresa o institució on les desenvoluparan.

En el cas dels doctorands, s’entén que el seu tutor de pràctiques a la UPC és la persona que dirigeix la seva tesi.