Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolucions

 

 

Resolució parcial Juny -  2021 de les sol·licituds presentades des de l'1 al 31 de maig de 2021

 

Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior.

Es publicarà al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificarà electrònicament a la persona interessada.

En el cas que es produeixi un gran volum de sol·licituds i no sigui possible resoldre dins d’aquest termini, la Unitat d’Ajuts a l’Estudi del Servei de Gestió Acadèmica informarà, via mail, d’aquesta circumstància i de quina data estimada de resolució es preveu

 

Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

 

El llistat de beques denegades es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de denegació.

 

Un cop finalitzada la convocatòria es publicarà una resolució final on es relacionarà el llistat de persones beneficiàries.

 

 

  • Els sol·licitant d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

    Tractament de dades personals