Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus Estudis entre països del programa 2022/23 ETSAB

Erasmus Estudis entre països del programa 2022/23 ETSAB

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades a estudiants de l'ETSAB en alguna de les institucions d'Educació Superior elegibles en aquesta convocatòria

Informació general


 • Organisme responsable:

   

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

  Estudiants de grau de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona que tinguin concedida una estada de mobilitat a realitzar entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023 a les institucions d’Educació Superior elegibles en aquesta convocatòria:

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost per al projecte 2020.

  Característiques de l'estada

  • Haurà de tenir, com a norma general, una durada 'entre 90 i 150 dies malgrat poden ser superiors sempre i quan no se superi el màxim permès*

  • S'han de realitzar entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023.

  • La destinació ha de ser una de les institucions elegibles en aquesta convocatòria

  • L'estada ha de realitzar-se en la modalitat "estudis" dins del programa Erasmus+  KA107

   *El programa Erasmus contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.


  Beques convocades

  PaísInstitucó de destíNre. places outgoing

  Austràlia    

   Royal Melbourne Institute of Technology - School of Architecture & Design

  1

  Canadà      

   Université de Montréal

  1

  USA            

   Illinois Institute of Technology

  2

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats però no en el cas d'estades a Estats Units i Canadà.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models

  Acord financer

  (i addenda, si escau)

  l'SGA facilitarà el document

   Consulta el teu centre

   

   

   

   Documentació

  Learning Agreement Esecretaria >Mobilitat/Estada de mobilitat >Documentació

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació l'SGA facilitarà el document
  Certificat d'estada l'SGA facilitarà el document

   

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, disposar de DNI o de NIE.

  • Tenir l'acceptació de la universitat de destí

  • Tenir concedida una plaça de mobilitat dins l'acció KA107 modalitat estudis a les institucions i en les dates establertes a la convocatòria per al curs 2022/2023.

  • Estar matriculat i al corrent de pagament

  • Com a beneficiari de l'ajut hauràs de mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades

  • No gaudir de cap altre ajut finançat amb fons europeus o que estigui expressament declarat com a incompatible.

 • Acadèmics:

  Estar matriculat en el curs 2022/2023 de 20 crèdits en modalitat de “mobilitat” en una titulació oficial de la UPC de grau de l'ETSAB durant el quadrimestre en el que es desenvolupi l’estada, o de 40 ECTS en estades de més d’un quadrimestre.

  Aquest mínim no serà d’aplicació quan es tracti dels últims crèdits per a la finalització d’estudis o hi hagi crèdits pendents de compensar en avaluació curricular.

  En aquests casos, el mínim a matricular per a les estades d’un quadrimestre serà de 12 crèdits en modalitat de “mobilitat” i de 32 ECTS (20 en el Q1 i 12 en el Q2) en modalitat de “mobilitat” per a les estades de més d’un quadrimestre.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  - Els estudiants de màster o doctorat

  - Els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

  - Els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 07/11/2022
 • Data fi: 27/11/2022
 • Presentació:

  Termini finalitzat

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

Beca


 • Import general:

  L'ajut de mobilitat tindrà 2 components

  1. Ajut de viatge

  País de destíImport
  Austràlia 1.500€
  Canadà 1.500€
  Estats Units d'Amèrica 1.500€

   

  2. Ajut per allotjament i manutenció

  De 700 € mensuals amb un màxim de 5 mesos (150 dies).

  En tot cas, l’import definitiu serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Mobility Tool” en funció de les dates d’estada que constin a l’expedient de la persona sol·licitant.

  • Els participants del programa dins l’acció KA107 no han d’abonar cap import en concepte de matrícula, accés a laboratoris o la biblioteca. No obstant això, la institució de destí podrà exigir el pagament de determinades taxes per altres conceptes: afiliació a sindicats d’estudiants, material específic o altres serveis o productes que els estudiants locals estiguin obligats a pagar.
 • Durada de l’ajut:

  Si ets beneficiari, gaudiràs d'un ajut que, en funció de la durada de la teva estada, pot arribar fins als 150 dies.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a participant del programa Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis el test d'idioma inicial i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

  La selecció dels beneficiaris es farà en base a la nota d’expedient, tenint en compte totes les notes, que consti a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

  En cas d’empat, es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats del pla d’estudis i es prioritzarà la sol·licitud amb un percentatge més alt de la titulació en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.

 • Data de la resolució: 16/12/2022
 • Publicació de la resolució:

  Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes provisionalment, com a màxim abans de les 24 hores del 16 de desembre de 2022.

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució.

  Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

Més informació


 • Normativa:

  Text de la convocatòria Erasmus+ Estudis KA107 Entre països del programa - Projecte 2020. ETSAB

   

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Tractament de dades personals

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial