Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus KA131 Pràctiques 2022/23 Projecte 2021 Grau i màster / Priorització i selecció de candidats - Pràctiques Grau i màster

Priorització i selecció de candidats - Pràctiques Grau i màster

El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària.

Estudis de grau o màster

Es prioritzaran en primer lloc les sol·licituds que s’acompanyin d’un compromís de reconeixement acadèmic de les pràctiques per part del centre on estigui matriculat el sol·licitant.

Un cop concedits els ajuts per a les estades en pràctiques curriculars i sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, es valoraran les sol·licituds d’estades en pràctiques no curriculars. En aquests casos i donat la impossibilitat de realitzar cap reconeixement, l’estada de mobilitat constarà al SET.

En cas el nombre de sol·licituds que reuneixin tots els requisits superi aquesta disponibilitat es procedirà a ordenar les sol·licituds per puntuació descendent. La puntuació s’obtindrà per la nota d'expedient:

 - Serà la nota que consti a l’expedient en el moment de presentar la sol·licitud tenint en compte totes les notes: aprovades i suspeses.

- En el cas dels estudiants de màster de nou accés, sense cap assignatura avaluada, es tindrà en compte la nota de l’expedient d’accés al màster.

- Si l’estudi d’accés al màster és estranger es considerarà la nota que consti a la declaració d’equivalència del Ministeri d'Educació referida a la convocatòria.


En cas d’empat es valorarà el major nombre de crèdits superats com a element diferenciador:

  • Quan els empatats siguin del mateix cicle d’estudi, es prioritzarà en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  • Quant l’empat es produeixi entre un estudiant de grau i un de màster, es prioritzarà qui tingui el major percentatge de crèdits superats en relació al total de crèdits de la titulació.