Vés al contingut (premeu Retorn)

Pagament

El pagament de l'ajut s'efectuarà en dues parts:


Un primer pagament parcial d’aproximadament el 70% del total de l’ajut concedit que es tramitarà quan el beneficiari acrediti:

- Haver lliurat l'Erasmus Learning Agreement emplenat i signat per totes les parts.

- Haver signat el conveni financer, aquest document ha de ser original o signat electrònicament.

- Haver-se incorporat en destinació i haver-ho acreditat lliurant, a través de l'e-secretaria, el certificat d'incorporació.

- Haver lliurat l’ordre SEPA a través de l'escretaria.

- Haver informat a l'esecretaria del número de compte en el que vol que l’ingressin l’ajut.


Un segon pagament de la resta de l’ajut que es tramitarà un cop finalitzada l’estada i quan l’estudiant hagi:

- Lliurat el certificat d’estada a través de l'e-secretaria.

- Emplenat l’enquesta on line que li farà arribar la Unió Europea per correu electrònic des de l'adreça: EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu

- Si es produeix una diferència en les dates o els imports previstos inicialment en el conveni financer, caldrà signar i lliurar una addenda que incorpori aquests canvis.

 

En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat sigui inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

 

La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.