Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus KA131 Estudis 2022/23 Projecte 2021 / Priorització i selecció de candidats

Priorització i selecció de candidats

El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària.

En cas que el nombre de sol·licituds que reuneixin tots els requisits superi aquesta disponibilitat es procedirà a ordenar les sol·licituds per puntuació descendent. La puntuació serà la nota d'expedient:

- Que consti a l’expedient a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 31 d'octubre de 2022, tenint en compte totes les notes: aprovades i suspeses.

- En el cas dels estudiants de màster de nou accés, sense cap assignatura avaluada, es tindrà en compte la nota de l’expedient d’accés al màster. Quan s’accedeixi a un estudi de màster sense haver finalitzat el grau, la nota serà la que consti a l’expedient d’accés al màster en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- Si l’estudi d’accés al màster és estranger es considerarà la nota que consti a la declaració d’equivalència del Ministeri d'Educació referida a la convocatòria.

 

En cas d’empat es valorarà el major nombre de crèdits superats com a element diferenciador:

  • Quan els empatats siguin del mateix cicle d’estudi, es prioritzarà en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  • Quant l’empat es produeixi entre un estudiant de grau i un de màster, es prioritzarà qui tingui el major percentatge de crèdits superats en relació al total de crèdits de la titulació.