Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus KA131 Estudis 2022/23 Projecte 2021 / Obligacions dels beneficiaris

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

 

 • Acord financer disponible a l'e-secretaria
 • S'ha de lliurar l'orignal al centre on s'està matriculat o afegir-ho a l'esecretaria si s'ha signat electrònicament.
 • Extensió: si durant tu mobilitat decideixes fer una extensió de més de 30 dies, serà necessari:

- Fer una sol·licitud expressa via la Seu Electrònica de la UPC.

- Aquesta petició s'ha de fer, com a màxim, 30 dies abans de la data de fi prevista.

- Consulta el Procediment per a extendre l'estada

 • Model d'acord acadèmic disponible a l'esecretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat
 • Signat per l'estudiant, centre d'origen i centre de destinació
 • Lliurar a través de l'e-secretaria
 • Només en el cas que l'ordre SEPA no consti com a vigent
 • Document disponible l’e-secretaria, apartat "Estudiants/Les meves dades/Comptes bancaris/Afegir un compte"
 • Signat pel titular del compte bancari
 • Lliurar a través de l'esecretaria
 • Compte en el que es vol percebre l'ajut
 • Accedir a l'e-secretaria, apartat "Estudiants/Mobilitat/Estada de mobilitat", pestanya "Dades de mobilitat" i afegir número IBAN.
 • Disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

- L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

- Cobertura per accidents en el país de destinació.

- Repatriació en cas de defunció.

 • Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà. Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.
 • En iniciar l'estada.
 • Cal que accedeixis a la plataforma EU Academy i et registris per accedir a la comunitat de l’idioma en el que vulguis fer el test de nivell. Consulta les instruccions
 • Es recomanable guardar l’evidència d’haver realitzat el test com a justificant.
 • En aquells casos en que la llengua de la institució de destí sigui la llengua materna de l’estudiant, no serà obligatòria la realització d’aquest test. En aquests casos, la persona interessada ho haurà de notificar a través de la plataforma d’atenció online DemanaSGA.
 • En iniciar l'estada: Certificat d'incorporació
 • En finalitzar l'estada: Certificat d'estada

- Models disponibles a l'esecretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat.

- Lliurar els dos certificats a través de l'e-secretaria.

- Signats i segellats

 • Si es produeix una diferència en les dates o els imports previstos inicialment en el conveni financer, caldrà signar i lliurar una addenda que incorpori aquests canvis.
 • El centre podrà requerir més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits
 • L'enquesta es rep per correu electrònic, des de l'adreça EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu.
 • S'ha de contestar online
 • És obligatòria per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen o no beca
 • Respectar la normativa de la institució de destinació, així com la legislació general del país d’estada.
 • Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d’escurçament del període d'estada sense existir causa de força major, així com en aquells casos en el que existeixi una errada de càlcul dels imports a percebre.
 • La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.

Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 60 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+.