Vés al contingut (premeu Retorn)

Santander Erasmus 2020/21

Banco Santander, CRUE Universidades Españolas i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats llencen el programa de Beques Santander Erasmus que té com a objectiu reconèixer el excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus+ i afavorir la inclusió educativa i la igualtat d'oportunitats

Informació general


 • Organisme responsable:

  logo_becas_santander_cat.png

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster oficial d'un centre propi de la UPC

 • Altres:

  Característiques

  • Per a participants del programa Erasmus+ Acció KA103 (mobilitat entre els països europeus participants)
  • Modalitats estudis i pràctiques
  • Estades de mobilitat Erasmus+ curs 2020/2021
  • Estudiants de grau i màster de centres propis de la UPC

Requisits


 • Generals:

  1. Ser estudiant de grau o màster oficial d’un centre propi de la UPC. Els estudiants de centres adscrits queden exclosos d'aquesta convocatòria.

  2. Per als estudiants de grau, haver superat com a mínim 120 crèdits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  3. Haver obtingut una plaça de mobilitat dins del programa Erasmus+ per al curs 2020/2021 ja sigui en la modalitat de pràctiques o d’estudis.

  4. El gaudiment d'aquest ajut queda condicionat a la concessió de la beca Erasmus+.

   

 • Incompatibilitats:

  Consulta les possibles incompatibilitats amb altres ajuts

Sol·licitud


 • Data d'inici: 18/12/2019
 • Data fi: 16/03/2020
 • Presentació:

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

 • Documentació addicional:

  Certificació del grau de discapacitat

  Per poder tenir en compte aquesta circumstància, cal fer arribar una instància genèrica a través de la Seu Electrònica de la UPC. A la instància caldrà incloure en l’apartat “Exposo” un text tipus:

  "He sol·licitat la beca Santander Erasmus 2020. Adjunto el certificat que informa sobre quin és el grau de discapacitat que tinc legalment reconegut així com el document apèndix A autoritzant el tractament d'aquestes dades a efectes de la beca Santander Erasmus"

  I adjuntar:

  • el consentiment per al tractament de dades (Apèndix A) pdf Icon i
  • el certificat que informa sobre quin és el grau de discapacitat legalment reconegut

   

  Acreditació beneficiari beca Ministeri d'Educació

  • Si vas ser becari durant el curs anterior a una universitat diferent de la UPC o vas ser beneficiari de beca del Govern Basc, hauràs de fer arribar la credencial de beca al Servei de Gestió Acadèmica a través de la Seu Electrònica de la UPC. (instància genèrica)
  • Si vas obtenir l'ajut del Ministeri d'Educació per fer uns estudis a la UPC, no cal que enviïs la credencial, ho revisarem d'ofici.

Beca


 • Import general:

   

  Modalitat

  Total de bequesImport becaBeques per a grauBeques per a màster
  A 2 3.200€ 1 1
  B 73 500€ 44 29
  C 109 150€ 65 44
 • Pagament:

  El pagament de l'import total de l'ajuda es tramitarà després que el beneficiari:

  • tingui concedida la Beca Erasmus+ de la Unió Europea i
  • hagi estat validat pel seu centre el certificat d'incorporació.

  Tal com recull la convocatòria, en el seu punt 9, en cas d'incompliment d'algun dels requisits o obligacions del beneficiari es revocaria l'ajut

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Consulta les Obligacions dels beneficiaris

Adjudicació


 • Criteris:

  Modalitats

  Modalitat A

  Es prioritzaran els estudiants amb una discapacitat legalment reconeguda i acreditada igual o superior al 33% i millor expedient acadèmic ponderat.

  En cas que no hi hagués cap sol·licitant que acredités aquesta condició, s’assignarien als estudiants que haguessin estat beneficiaris de beca del Ministeri d'Educació durant el curs 2019/2020  amb millor expedient acadèmic, també ponderat.

   

  Modalitat B

  S’ordenaran totes les sol·licituds per nota ponderada en ordre descendent.

  En aquest llistat, a igualtat de nota es prioritzarà:

  • En primer lloc, qui tingui reconeguda legalment una discapacitat igual o superior al 33%.
  • En segon lloc, qui va gaudir de beca Ministeri d'Educació durant el curs 2019/2020

   

  Modalitat C

  S’ordenaran totes les sol·licituds per nota ponderada en ordre descendent.

   

  Ponderació de les notes

 • Data de la resolució: 22/06/2020
 • Publicació de la resolució:

  Atenció! Les dates de resolució d'aquesta convocatòria s'han modificat.


  La resolució provisional es publicarà abans de les 24 hores del 22 de juny de 2020.

  Els estudiants podran presentar al·legacions contra la resolució fins les 24 hores del 30 de juny de 2020 a través la Seu Electrònica de la UPC.

  La resolució definitiva es publicarà abans de les 24 hores del 15 de juliol de 2020.

  Juntament amb la resolució de beneficiaris es publicarà una llista d’espera, per tal d’intentar cobrir les possibles renúncies que es poguessin produir un cop realitzada l’assignació.

  Els beneficiaris hauran d’acceptar la beca Santander Erasmus a través de la plataforma de beques del Banco Santander.

  Les beques no acceptades seran redistribuïdes als sol·licitants en llista d’espera per ordre de priorització. Aquests, hauran d’acceptar la beca en el web del Banco Santander.

 • Al·legacions:

  Els estudiants podran presentar al·legacions contra la resolució provisonal fins les 24 hores del 30 de juny de 2020 a través la Seu Electrònica de la UPC.

   

   

   

  Totes les comunicacions es faran mitjançant l’e-mail que consta a l’e-secretaria. Per aquest motiu, les persones sol·licitants seran responsables de mantenir aquesta informació actualitzada

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Mentre duri l'excepcionalitat de l'emergència sanitària, el Servei de Gestió Acadèmica mantindrà la seva ATENCIÓ PRESENCIAL TANCADA. Atendrem les consultes i sol·licituds a través de la plataforma on-line Demana SGA

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Consulta les Actuacions excepcionals a la UPC davant l'emergència sanitària per coronavirus COVID-19