Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció dels candidats

Estudiants de màster de nou ingrés

Es tindrà en compte la nota de l’expedient dels estudis que li han donat accés al màster.

Quan els estudis d’accés siguin de la branca d’arquitectura i enginyeria, aquesta nota es ponderarà per un factor corrector d’1.17 punts.

Resta d'estudiants

Les sol·licituds es prioritzaran a partir d’una puntuació obtinguda dividint la nota mitjana de l’expedient del sol·licitant en el moment de finalització de presentació de sol·licituds entre la nota mitjana dels titulats en el mateix estudi de les tres últimes promocions o les que estiguin disponibles.

En el cas que no hi hagi cap promoció titulada en els estudis que cursa la persona sol·licitant, la nota que es tindrà en consideració serà la dels titulats en els estudis que han estat substituïts pels actuals.

Si cap de les opcions anteriors és possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

En cas d’empat es prioritzarà:

1. En primer lloc, qui tingui una estada Erasmus+ més llarga.

2. Si encara persistís l’empat, qui tingui un percentatge major de crèdits superats respecte al nombre de crèdits de la seva titulació.

3. Si tot i així no es desfés l’empat, es prioritzaria qui tingués la nota d’accés als estudis més alta.