Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Santander Erasmus 2021/22 / Criteris de selecció dels candidats

Criteris de selecció dels candidats

1. La nota, en tots els casos, serà la que consti a l’expedient en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds tenint en compte totes les assignatures: aprovades i suspeses.

2. Pels estudiants de nou accés al màster i sempre que no hagin estat avaluats de cap assignatura, es tindrà en compte la nota de la titulació que li ha donat accés als estudis de màster.

  • Si la titulació d’accés no és de la UPC, caldrà fer arribar el certificat acadèmic expedit per la Universitat corresponent a través de la instància genèrica de la Seu Electrònica de la UPC indicant que és per a una beca Santander Erasmus: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica 

3. Per a la resta, la nota que consti en el seu expedient.

4. En els casos de cursar una doble titulació, la nota vàlida serà la de l’expedient de doble titulació.

5. En els casos de simultaneïtat d’estudis, es tindrà en compte l’expedient pel qual se li ha concedit l’estada de mobilitat. Si s’hagués obtingut plaça per a les dues titulacions, la persona sol·licitant haurà de triar per a quina de les titulacions vol tenir la beca.

6. En cas d’empat, s’assignarà la beca a qui tingui el major percentatge de crèdits superats en el seu estudi. Si tot i així persistís l’empat, s’assignarà a qui tingui la nota d’accés més alta als seus estudis.

Tenint en compte tot això, el repartiment es farà de la manera següent:

 

Modalitat

Nombre beques

 

Nota de l'expedient més alta

Discapacitat legalment reconeguda

Beca del MEyFP o

Beca Govern Basc 

A1

1

 √ 
A2 1
B-Grau 44
B-Màster 29

 

7. Les sol·licituds que no resultin beneficiades entraran a formar part d’una llista d’espera que, en el cas de la modalitat B, estarà diferenciada pel tipus d’estudi. Així doncs, les vacants o renúncies que es produeixin a la llista de grau, seran cobertes pels candidats de la llista d’espera de grau i el mateix en el cas de màster.