Vés al contingut (premeu Retorn)

Santander Iberoamèrica Grau 2020/21

Programa amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat dels estudiants de grau de la UPC per estudiar a una de les institucions que participen en el programa, durant un quadrimestre o un curs sencer,

Informació general


 • Organisme responsable:

  Banco Santander

 • Destinataris:

  Estudiants de grau de centres propis de la UPC

 • Altres:

  Nombre de beques convocades:  19 beques per a estudiants de grau

  Països elegibles: Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú, Uruguai i Xile - Llistat d'institucions 

   

  Assegurança obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació. Si en el moment de la matrícula no has lliurat un certificat  a través de la e-secretaria o el centre no l'ha validat, se't cobrarà juntament amb l'import dels crèdits. Consulta les cobertures de la pòlissa d'assegurança oncampus.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació

   

  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)
  Learning Agreement

  Documentació

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

   

  Certificat d'incorporació

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'estada

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, caldrà disposar de DNI o de NIE.
  • Haver obtingut una plaça a la convocatòria 2020/2021 de Programes de Mobilitat UPC per estudis abans del 31 de maig de 2020. Les places de mobilitat concedides amb posterioritat a aquesta data no podran optar a aquesta convocatòria.
 • Acadèmics:
  • Estar matriculat durant el curs 2020/2021 en uns estudis de grau en un centre propi de la UPC. Els estudiants dels centres adscrits queden exclosos d'aquesta convocatòria. La matrícula ha d’estar al corrent de pagament en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • Haver superat com a mínim 120 crèdits en els estudis de grau en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Incompatibilitats:

  No pots optar aquesta beca si:

  • la teva estada de mobilitat internacional és de pràctiques en empresa.
  • has estat beneficiari d’una beca d’aquest programa en convocatòries anteriors.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 01/06/2020
 • Data fi: 03/06/2020
 • Presentació:

   

  Atenció! Una vegada s'aixequi la suspensió dels procediments administratius el Banco Santander reobre la inscripció a aquesta beca

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

  Des del Servei de Gestió Acadèmica enviarem un correu electrònic de confirmació de la correcte inscripció a la web del Banco Santander. Si no reps aquest correu passats 10 dies hàbils des de la inscripció, caldrà que ens avisis mitjançant un tiquet DemanaSGA

Beca


 • Import general:

  Es convoquen un total de 19 beques dotades amb 3.000€ cadascuna

 • Durada de l’ajut:

  Les estades han de tenir una durada mínima d'un quadrimestre/semestre sencer i un màxim de 12 mesos. No es concediran ajuts per a estades inferiors a 4 mesos. S'hauran de realitzar entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 d'agost de 2021, la qual cosa significa que, com a molt tard, l'estada s'haurà d'iniciar el 31 de març de 2021.

 • Pagament:

  Consulta el procediment per a la tramitació del pagament

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca caldrà que acceptis la beca, entreguis la documentació requerida i tinguis obert un compte corrent del Banco Santander.

  Consulta el llistat d'obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta els criteris que s'utilitzen per a la concessió de l'ajut clicant aquí

 • Data de la resolució: 11/06/2020
 • Publicació de la resolució:

  La resolució definitiva s'ha publicat el 22 de juny de 2020.

  La resolució provisional s'ha publicat el 10 de juny de 2020.

   

  Juntament amb la resolució de beneficiaris es publica una llista d’espera, per tal d’intentar cobrir les possibles renúncies que es poguessin produir un cop realitzada l’assignació.

  Els beneficiaris hauran d’acceptar la beca Santander Iberoamèrica Grau a través de la plataforma de beques del Banco Santander abans del 12 de juliol de 2020

  Les beques no acceptades seran redistribuïdes als sol·licitants en llista d’espera per ordre de priorització. Aquests, hauran d’acceptar la beca en el web del Banco Santander 

 • Al·legacions:

  Les al·legacions contra la resolució provisional s'han de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC.

  Fins les 24 hores del 28 de juny de 2020

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores