Vés al contingut (premeu Retorn)

Apadrina TIC: Beques carreres tecnològiques 2020

Beques de matrícula a l'estudiantat de grau TIC i que tinguin dificultats econòmiques o sobrevingudes per la crisi de la COVID-19 o per l'aplicació de les mesures per combatre-la. El programa de beques consistiria en uns ajuts econòmics que es complementarien amb un acompanyament a l'estudiant (mentoria)

Informació general


Requisits


 • Generals:

  a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'alumnat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

 • Acadèmics:

  b) Estar matriculat o matriculada d’un mínim de 18 crèdits, en el curs acadèmic 2020-2021, en algun dels estudis de grau relacionats:

  TitulacióCentre
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació EETAC
  Enginyeria Telemàtica EETAC
  Enginyeria de Sistemes TIC EPSEM
  Enginyeria Informàtica EPSEVG
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació ETSETB
  Enginyeria Electrònica de Telecomunicació ETSETB
  Ciència i Enginyeria de Dades FIB
  Enginyeria Informàtica FIB
 • Econòmics:

  c) Acreditar una situació econòmica i familiar desfavorida com a conseqüència directa de la crisis sanitària generada per la Covid-19 o de l’aplicació de les mesures per combatre-la.

 • Incompatibilitats:

  S’exclouen:

  - Les persones que tinguin una titulació universitària superior (o altres estudis equivalents) o que compleixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalents.

  - Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.

  Incomptabilitats

  Els ajuts de matrícula són incompatibles amb les beques i subvencions que s’atorguin per la mateixa finalitat, i amb les exempcions o les bonificacions totals a les quals es pugui acollir l'estudiant per al pagament de la matrícula universitària.

  En el supòsit que els ajuts, les exempcions o les bonificacions als preus públics siguin parcials, es pot atorgar l'ajut sempre que la quantitat atorgada pels diferents ajuts i exempcions no superi l'import total dels crèdits.

  En aquests casos, la beca s'aplica una vegada deduïdes les exempcions i les bonificacions corresponents.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 29/10/2020
 • Data fi: 20/01/2020
 • Presentació:

  Termini sol·licitud finalitzat

  S'ha de presentar segons el model normalitzat mitjançant la web de l’AGAUR.

 • Documentació addicional:

  a) Còpia de la matrícula universitària

  b) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant

  c) Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui (no volant individual).

  f) Documents acreditatius de l’impacte de la Covid-19 en el nucli familiar ( informes mèdics certificat de defunció, documents dels organisme competents per acreditar un ERO o un ERTO...)

  g) Carta personal de motivació: Escrit de la persona sol·licitant, màxim d’un full, on exposi la motivació per haver decidit cursar aquests estudis, què l’atrau del món tic, quines mancances i fortaleses té i com creu que la pot ajudar una mentoria d'un professional d'aquest sector, de quina àrea vol aprendre més o té més interès, i com es veu d'aquí 5 anys.

   

  Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

Beca


 • Import general:

  La beca consisteix en les prestacions següents:

  a) Un ajut pel pagament de fins 60 crèdits matriculats el curs 2020-2021. S’estableixen tres nivells en funció de la puntuació assolida:

  PuntuacióNombre de crèdits a finançarImport màxim
  De 20 a 40 punts 18 500€
  De 40 a 60 punts 30 1000€
  Més de 60 punts 60 2000€

   

  b) Un programa d’acompanyament i mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC de CTecno.

 • Durada de l’ajut:

  El període serà el curs acadèmic 2020-2021.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut s'efectua directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària, un cop publicada la resolució de concessió, amb la presentació prèvia de la justificació efectiva del pagament de la matrícula.

  Aquest document s'ha de presentar en el termini màxim de 10 dies després de la publicació de la resolució de concessió dels ajuts a la web de CTecno.

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta els criteris d'Avaluació i selecció

  Tramitació i resolució

 • Publicació de la resolució:

  Notificació de la resolució

  Mitjançant la publicació a la web de la Fundació CTecno

  Renúncies i substitucions

  En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document justificatiu del pagament de la matrícula en els terminis previstos en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent, l'òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar l'ajut a persones sol·licitants de la llista de sol·licituds en reserva.

  Les renúncies i les substitucions es notificaran individualment a les persones interessades.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores