Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Apadrina TIC / Avaluació i Selecció

Avaluació i Selecció

1 La concessió dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que determinen les bases de la convocatòria.

2 les sol·licituds les estudia una comissió d'avaluació en dues fases (sobre una puntuació total màxima de 100 punts ):

Per a la modalitat A:

En la primera fase (sobre una puntuació de 90 punts):

a) Impacte de la Covid-19 en el nucli familiar (70 punts )

  • Defunció d’un dels progenitors o tutors legals (50 punts) ; si son els dos progenitors (70 punts)
  • Pèrdua del lloc de treball d’un dels progenitors o tutors legals (40 punts); si son els dos progenitors o tutors legals (60 punts)
  • Afectació ERTO o ERO d’un dels progenitors o tutors legals (20 punts); si son els dos progenitors o tutors legals (30 punts)
  • Seqüeles greus d’un dels progenitors o tutors legals derivades de la Covid-19 (10 punts), si son els dos progenitors o tutors legals (20 punts) 

En cas de famílies monoparentals la puntuació equivalent seria a efectes dels dos progenitors

En cas de que s’acreditin diversos situacions la puntuació no podrà superar el 70 punts

b) Gènere: dones (20 punts )

Criteris de valoració específics, en cas d’empat

  • Estudiants dels darrers cursos (5 punts ) 
  • Nota mitjana expedient acadèmic (10 punts) 

La segona fase consistirà en la valoració de la carta personal de motivació de les persones sol·licitants que hagin obtingut les millors puntuacions a la primera fase ( sobre una puntuació de màxim10 punts).

En el cas dels alumnes que vagin ser beneficiaris de l’ajut en l’edició anterior, l’únic criteri d’avaluació que es tindrà en compte és l’informe favorable emès pel mentor.


Per a la modalitat B i C:

En la primera fase (sobre una puntuació de 90 punts):

c) Nota mitjana de l’expedient acadèmic (escala del 0 a 10): (70 Punts)

S’estableixen els barems següents:

  • Per notes mitjanes inferiors a 6,00 un total de 50 punts 
  • Per notes entre 6,00 i 7,00 un total de 60 punts Per notes superiors a 7,00 un total de 70 punts. 

d) Gènere: dones (20 punts )

La segona fase consistirà en la valoració de la carta personal de motivació de les persones sol·licitants que hagin obtingut les millors puntuacions a la primera fase (sobre una puntuació de màxim 10 punts).

En cas d’empat , tindran preferència els alumnes que tinguin més crèdits superats en el moment de la presentació de la sol·licitud.