Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Fundacions / Fundació ONCE - Beca "Oportunitat al Talent"

Fundació ONCE - Beca "Oportunitat al Talent"

El programa de beques pretén promoure una formació d'excel·lència, la mobilitat transnacional, l'especialització dels estudiants amb discapacitat en àrees d'especial ocupacionalitat, així com, la formació esportiva. D'altra banda es pretén aprofitar tot el potencial del seu talent i impulsar la carrera acadèmica i investigadora dels estudiants universitaris amb discapacitat, fomentant així la seva inclusió laboral en ocupacions altament qualificades.

Informació general


 • Organisme responsable:

   

  Fundación ONCE. Abre en ventana nueva

 • Destinataris:

  Podran sol·licitar les beques i ajudes contemplades al programa, tots els estudiants i titulats universitaris que tinguin nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les condicions establertes a les bases de la convocatòria.

Requisits


 • Generals:

  Requisits

  Podran sol·licitar les beques i ajudes els estudiants i titulats universitaris que tinguin nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les següents condicions:

   • Per a les beques de mobilitat transnacional i màster, hauran d'estar matriculats o preinscrits en alguna universitat o institució universitària oficial. Així mateix, els sol·licitants hauran de demostrar el coneixement de la llengua en la qual s'impartirà el curs, aportant un certificat oficial (nivell mínim de B2).

   • Per a les beques de doctorat, hauran d'acreditar el títol de grau o similar i màster o similar i estar matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola.

   • Per a les beques d'investigació, hauran d'acreditar el títol de doctor i disposar d'una oferta ferma per investigar en alguna Universitat o centre de recerca de reconegut prestigi.

   • Per a les beques d'Estudis i Esports, hauran d'estar matriculats en un grau o postgrau i acreditar la seva pertinença a una Federació Esportiva de l'àmbit nacional i/o a un club o equip esportiu.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 01/07/2022
 • Data fi: 30/09/2022
 • Presentació:

  Terminis de presentació:

  Per a les beques de mobilitat transnacional, màster i postgraus i estudis i esport: fins el 30 de setembre de 2022.

  Per a les beques de doctorat i recerca: fins al 10 d'octubre de 2022.

  Sol·licitud i documentació

  La sol·licitud s'ha de formalitzar a través del formulari disponible a la web de la Fundación ONCE i adjuntant  la següent documentació:

  a) Certificat oficial de discapacitat.

  b) DNI

  c) Última declaració de renda de la unitat familiar

  d) Carta de motivació, en la qual es descriguin les raons de sol·licitud de la beca, el seu projecte acadèmic i professional i l'objectiu al que es destinaran les ajudes que se sol·liciten. També hauran de detallar els recursos de suport que precisen, si son necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. 

  e) Currículum vitae actualitzat, on hauran de descriure's les dades personals, formatius i professionals, competències lingüístiques, i les seves aptituds i altres capacitats personals.

 • Documentació addicional:

  Per a cada una de les modalitats de beca es requereix documentació específica que pots consultar a les bases de la convocatòria 

Beca


 • Import general:

  Beques de mobilitat transnacional:

  - Destinataris: Persones amb discapacitat que cursen els seus estudis universitaris de grau o equivalent i/o de màster , matriculades en alguna universitat estrangera.

  - Quantia: 6.000 euros per persona en quantia única.

  - Característiques:  Es podrà concedir aquesta modalitat de beca a una mateixa persona fins i tot en un màxim de dues convocatòries, segons el projecte formatiu i a criteri de la comissió de valoració, segons les circumstàncies que concorrin en l'alumne.

  Beques per a màster i postgraus:

  - Destinataris: Persones amb discapacitat amb una titulació de grau o equivalent, matriculades o preinscrites en un màster oficial de qualsevol universitat espanyola o institució de reconegut prestigi.

  - Quantia: 3.000 euros per persona en quantia única.

  - Característiques: Una mateixa persona únicament podrà gaudir d'aquesta modalitat de beca una sola vegada. És a dir, només s'atorgarà la beca per a un màster o postgrau

  Beques de doctorat:

  - Destinataris: Persones universitaris amb discapacitat en possessió d'una titulació de màster o titulació equivalent i matriculades o preinscrites en un programa de doctorat amb dedicació a temps complet en alguna universitat espanyola o europea.

  - Quantia: 12.000 euros anuals per persona.

  Beques de recerca:

  - Destinataris: Persones universitaris amb discapacitat que poseixin un doctorat en qualsevol disciplina científica, amb un projecte investigador per desenvolupar en una Universitat o centre de recerca de reconegut prestigi.

  - Quantia: 28.000 euros anuals per alumne.

  - Característiques: Aquesta modalitat de beca podrà ser renovada per un any més, sempre que la persona becada hagi complert adequadament amb els objectius del projecte de recerca presentat i s'aporti la memòria justificativa.

  Beques d'estudi i esport:

  - Destinataris: Estudiants amb discapacitat de grau, màster i postgrau, que compatibilitzin els estudis amb la pràctica esportiva.

  - Quantia: 3.000 euros en quantia única.

  - Característiques: es podrà concedir la beca a una mateixa persona fins i tot en un màxim de tres convocatòries, segons l'evolució de la carrera esportiva de la persona sol·licitant i a criteri de la comissió de valoració. En els casos dels estudiants del grau de medicina, la durada de la qual és major, la beca es podrà concedir a una mateixa persona fins a quatre ocasions.

  En el cas de les beques de mobilitat, màster i estudis i esport les beques són compatibles amb altres d'igual naturalesa, sempre que les quanties no excedeixin del cost total del programa. 

  En el cas de les beques de doctorat i recerca són incompatibles amb qualsevol altra beca de similar naturalesa.

   

  Beques Fundación ONCE/CIC BIOGUNE/IKERBASQUE Predoctoral Trainee, Postdoctoral Trainee i Postdoctoral Researcher Felow

  S'ofereixen les següents beques per a realitzar la labor investigadora en l'àmbit de les ciències de la salut en el centre de recerca CICBIOGUNE, membre de l'Aliança Basca de Recerca i Tecnologia, situat al parc científic i tecnològic de Bizkaia.

  - Una Beca Predocotoral Trainee, per a estudiantat amb discapacitat matriculats en algun programa de doctorat en l'àmbit de ciències de la salut. Quantia: 12.000€/any fins a un màxim de dues anualitats

  - Una Beca Postdoctoral Trainee, per a persones amb discapacitat amb títol de doctor en l'àmbit de ciències de la salut, sense experiència investigadora. Quantia: 28.000€/any fins a un màxim de dues anualitats

  - Una Beca Postdoctoral Research Fellow, per a una persona amb discapacitat que disposi del títol de doctora en l'àmbit de les ciències de la salut i que tingui almenys 2 anys d'experiència investigadora en un país diferent del país de desenvolupament de la seva tesi doctoral. Quantia: 28.000€/any fins a un màxim de dues anualitats

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Consulta les obligacions dels beneficiaris de cada una de les beques a les bases de la convocatòria

Adjudicació


 • Criteris:

  La comissió de valoració creada per la Fundació ONCE, una vegada estudiades i analitzades les candidatures, resoldrà l'adjudicació de les mateixes, atenent als criteris de mèrit, capacitat, i circumstàncies de les persones sol·licitants conforme a l'assignació de puntuacions descrites a l'annex I publicat a les bases de la convocatòria


  En el cas de les beques de doctorat i investigació, la comissió avaluadora desenvoluparà el procés de selecció en dues fases:

  1. Avaluació de la documentació presentada i valoració de les sol·licituds.

  2. Després de la primera selecció de sol·licituds, es desenvoluparà una entrevista personal a les persones que reuneixin el perfil i requisits exigits en la convocatòria.

 • Data de la resolució: 30/11/2022
 • Publicació de la resolució:

  Una vegada avaluades les sol·licituds de la convocatòria, la Comissió de Valoració elaborarà la resolució provisional que publicarà el dia 30 de novembre de 2022 a la plataforma de beques de la Fundació ONCE.

   

  La resolució definitiva es publicarà abans del dia 12 de desembre de 2022.

 • Al·legacions:

  Després de la publicació de la resolució provisional s'estableix un període de 7 dies naturals per a reclamacions a través del correu 

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i la setmana de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial