Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Programa de Préstecs UPC Alumni 2022

Programa de Préstecs UPC Alumni 2022

El programa proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior. 

Informació general


 • Organisme responsable:

  UPC Alumni

 • Destinataris:

  Estudiants de la UPC que vulguin:

  • dur a terme una estada internacional (com ara un Erasmus)
  • fer el treball de fi de grau (TFG) a l’estranger (o una activitat similar)
  • cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS).
 • Altres:
  L'import íntegre de les donacions, sense intermediaris, s'incorpora al fons dels préstecs i els estudiants reben el finançament sense avals ni interessos  

Requisits


Sol·licitud


 • Presentació:

  Sol·licitud de participació: pendent de concretar al setembre

  S’ha de presentar el model normalitzat de sol·licitud que trobaràs al final de les bases de la convocatòria a la Seu Electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits)

 • Documentació addicional:

  Al document de sol·licitud es detalla la documentació que s’ha d’annexar a la sol·licitud.

Beca


 • Import general:

  L’import del préstec el fixa en cada cas la comissió de valoració . Aquest import es concreta tenint en compte la documentació presentada per l’estudiant.

  En tot cas, l’import màxim de cada préstec individual s’estableix en 5000€.

 • Pagament:

  Després de la notificació de la decisió de la comissió, si resultes beneficiari hauràs de signar un document d'acceptació, en el qual s’ha de determinar l’import del préstec atorgat, així com el sistema de pagament, a través de la seu Electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits).

  Si el préstec UPCAlumni s’ha de dedicar a pagar les despeses de matrícula o allotjament del CFIS, UPCAlumni en gestiona el pagament directament.

  En altres casos, els imports es lliuren d’acord amb les condicions establertes en cada cas.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Les condicions del préstec són les següents:

  a) La quantitat atorgada en concepte de préstec s’ha de començar a retornar a partir del segon any en quèla persona beneficiària s’incorpora al mercat laboral.

  b) El retorn s’ha de fer en pagaments mensuals, que s’especifiquen en cada cas. Per al còmput de laquantitat total que s’ha de tornar s’hi aplica l’IPC interanual.

  c) El període per tornar l’import del préstec no pot superar el període en què s’hagi disposat el préstec.

  d) Es pot amortitzar anticipadament la totalitat o una part de la quantitat atorgada

   

   

  L’atorgament del préstec es cancel·larà abans que finalitzi el termini pactat si la persona beneficiària:

  a) Abandona els estudis al CFIS o l’estada a l’estranger abans de la finalització formal.

  b) Ha aportat dades falses, incompletes o incorrectes en la sol·licitud i la documentació presentades.

  c) Incompleix les bases de la convocatòria.

Adjudicació


 • Criteris:

  Estudiants doble grau CFIS

  (a) l’expedient acadèmic,

  (b) les condicions personals i familiars,

  (c) la situació de discapacitat, si és el cas, i

  (d) si es reben altres beques o ajuts.

  Estudiants amb estada de Mobilitat

  Cal tenir una titulació de la UPC o estar cursant-la en l’actualitat, i haver superat més de la meitat dels crèdits de la carrera.

  (a) l’expedient acadèmic i la seva experiència extracurricular,

  (b) les estades internacionals prèvies que hagi dut a terme,

  (c) les condicions personals i familiars,

  (d) la situació de discapacitat, si és el cas, i

  (e) si es reben altres beques o ajuts.

  En el termini màxim d’un mes des de la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds,es reunirà la comissió de valoració i ha d’establir una priorització de les sol·licituds i assenyalar la quantitat disponible per a cada sol·licitant.

 • Publicació de la resolució:

  Una vegada la comissió de valoració prioritza els sol·licituds es notifica als estudiants seleccionats.

 • Al·legacions:

  Contra la decisió de la comissió es pot interposar un recurs d’alçada davant el Consell Social en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial