Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Beca Santander Habilidades | Evolution 2021/22

Beca Santander Habilidades | Evolution 2021/22

Beca amb l'objectiu de millorar el perfil professional dels beneficiaris i impulsar la seva ocupabilitat mitjançant el foment de les competències transversals

Informació general


 • Organisme responsable:

  upc                 Banco Santander

 • Destinataris:

  Poden sol·licitar aquesta ajuda els estudiants matriculats durant el curs 2021/22:

  • com a estudiants regulars
  • en uns estudis de grau i amb un mínim de 120 crèdits superats en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds (31 de gener de 2022) o en uns estudis de màster
 • Altres:

  Es convoquen 150 beques per a rebre el curs formatiu Universia Evolution,:

  • en modalitat 100% en línia
  • estructura de continguts dividida en quatre mòduls de formació:
   1. Stop and Think
   2. Soft Skills
   3. Recruiting
   4. Business

Requisits


 • Generals:

  1. Estar matriculat el curs 2021/22 com a estudiant regular en uns estudis de grau o de màster impartits per un centre propi de la UPC.

  Per tant, queden exclosos:

  - Els estudiants matriculats en centres adscrits.

  - Els doctorands.

  - Els estudiants enrolats a través d'un programa de mobilitat incoming, els estudiants visitants i els matriculats en proves de conjunt

  2. En el cas d'estudiants de grau, haver superat un mínim de 120 crèdits del seu pla d'estudis en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds (31 de gener de 2022).

  3. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Els ciutadans de la Unió Europea, han de tenir la condició de resident i disposar de Targeta d'Identificació d'Estrangers. 

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és compatible amb altres beques, ajudes institucionals de la UPC o compensacions econòmiques gestionades per algun dels centres si així ho estableixen.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 15/11/2021
 • Data fi: 31/01/2022
 • Presentació:

  Termini presentació sol·licituds finalitzat 

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banc Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per a poder participar en aquesta convocatòria.

Beca


 • Import general:

  Es convoquen 150 beques per a rebre un curs formatiu en modalitat online impartit per Universia

  Les beques es distribuiran de la següent manera:

  Nivell d'estudisNombre de beques
  Grau 100
  Màster 50

  En cas de no cobrir-se el nombre de beques disponibles amb els candidats del nivell d'estudis corresponent, aquestes podran assignar-se als estudiants de la llista d’espera de l’altre nivell.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Les persones beneficiàries queden obligades a mantenir-se matriculades durant tot el període en què es realitza la formació.

Adjudicació


 • Criteris:

  Les sol·licituds presentades es prioritzaran en funció de la nota que consti a l’expedient a la finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  1. La nota, en tots els casos, serà la que consti a l’expedient tenint en compte totes les assignatures: aprovades i suspeses.

  2. Pels estudiants de nou accés al màster i sempre que no hagin estat avaluats de cap assignatura, es tindrà en compte la nota de la titulació que li ha donat accés als estudis de màster.

  - Si la titulació d’accés no és de la UPC, caldrà fer arribar el certificat acadèmic expedit per la Universitat corresponent a través de la instància genèrica de la Seu Electrònica de la UPC indicant que és per a una beca Santander Erasmus: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

  - Si aquesta universitat no és de l’Estat espanyol, caldrà adjuntar també la declaració d’equivalència que es pot obtenir mitjançant l’enllaç següent:

  https://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

  3. En els casos de cursar una doble titulació, la nota vàlida serà la de l’expedient de doble titulació.

  4. En els casos de simultaneïtat d’estudis, es tindrà en compte l’expedient on tingui una matrícula activa i els sigui més favorable.

   

  Es prioritzaran les sol·licituds empatades amb els criteris següents i en l’ordre definit:

  1. Haver estat becari MEyFP durant 2020/2021

  2. Tenir un major percentatge de crèdits del seu pla d'estudis superats.

  3. No haver fet encara cap tipus de pràctiques en empresa, incloses les beques d'aprenentatge.

 • Data de la resolució: 28/03/2022
 • Publicació de la resolució:

  La resolució definitiva s'ha publicat el 28 de març de 2022

  La resolució provisional s'ha publicat el 7 de febrer de 2022

  Acceptació de la beca

  Les persones que definitivament resultin beneficiàries, hauran d’acceptar la beca a través de la plataforma de beques del Banco Santander 

  Les beques no acceptades a la web del Santander en aquest termini seran reassignades entre les persones en llista d’espera per estricte ordre de puntuació descendent.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini i la forma que determini la resolució provisional.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i la setmana de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial