Vés al contingut (premeu Retorn)

Assegurança obligatòria

Assegurança

Els participants en una mobilitat Erasmus+ han de disposar, obligatòriament, d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

Cobertura
Assistència sanitària: incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques
Cobertura per accidents en el país de destinació
Repatriació en cas de defunció

 

L'estudiant de mobilitat haurà de lliurar a través de l'e-secretaria un certificat expedit per la companyia asseguradora on hi constin, com a mínim, les cobertures especificades anteriorment durant el període de durada de l'estada. L'Oficina de Relacions Internacionals validarà que el document sigui correcte i cobreixi l'estudiant durant tot els període de l'estada.

Assegurança subscrita amb la matrícula: Si en el moment de la matrícula no s'ha lliurat i validat aquest certificat, es carregarà un import de 69€ addicionals a l'import de la matrícula en concepte d'assegurança obligatòria.

La UPC té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats i que podeu consultar aquí. Aquesta assegurança no supleix a la que han de contractar els participants en una mobilitat.