Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Mobilitat sense beca / Movilidad Nacional SICUE 2023/24 / Procediment post-concessió

Procediment post-concessió

Acord acadèmic

 • Haurà d'estar signat electrònicament pel coordinador, el degà o director i l'interessat.
 • Té caràcter oficial de contracte vinculant per als signants i només podrà ser modificat en el termini d’un mes a partir de la incorporació de l’estudiant en el centre de destí.
 • El centre d'origen omple l'acord i una vegada signat per estudiant, coordinador i el degà o director dels dos centres s'envia a per correu electrònic a destí.
 • Qualsevol modificació de l'acord acadèmic haurà de realitzar-se en l'apartat corresponent de l'imprès C i haurà d'indicar clarament les assignatures que s'afegeixen, les que s'eliminen i les que no es modifiquen.
 • Els acords acadèmics per a les estades del 1r quadrimestre i anuals hauran d'estar signats abans del 14 de juliol de 2023  i els acords per a estades del 2n quadrimestre hauran d'estar signats abans del 28 d'octubre de 2023

 

Matrícula

 • Abans d'efectuar la matrícula corresponent a la universitat d'origen, cal tenir signat l'acord acadèmic per la universitat d'origen i ell mateix.
 • La matrícula es realitzarà a la universitat d'origen, en les dates que cada centre determini.
 • Matrícula mínima, 24 crèdits si la mobilitat és per un quadrimestre i de 45 si és per al curs complet. S'acceptarà un nombre inferior de crèdits si es tracta dels últims per a finalitzar els estudis.
 • En aquells supòsits en els quals al/a l'estudiant li restin per a finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi d'aquests crèdits, encara que aquests siguin menys del mínim exigit sempre que es matriculi de tots ells en la universitat d'origen i s'incloguin en l'acord bilateral SICUE
 • Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, podrà sol·licitar una disminució dels crèdits matriculats. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un informe.
 • Només s'hauran d'abonar les taxes a la universitat d'origen.

Certificats d'incorporació i d'estada

El centre d'origen de l'estudiant podrà demanar que aquest, en incorporar-se a la universitat de destí, faci arribar un certificat d'incorporació i un certificat d'estada.

Models disponibles dels certificats.