Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

La persona interessada en fer una estada en pràctiques dins el programa Erasmus+ ha de contactar, amb el vist i plai del director/a de tesi, amb l'empresa, centre de recerca o universitat en la que estigui interessada.

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+. Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals coordinadora del seu programa de doctorat ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

 

L'acord financer va acompanyat de 3 annexos:


ANNEX I

- Model d'acord de pràctiques o Training Agreement

- Model per a la modificació de l'acord de pràctiques

- Guide line


ANNEX II

Condicions generals de la mobilitat Erasmus+

 

ANNEX III

Carta de l'estudiant Erasmus

 

La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.