Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

Quan l'Escola o Facultat concedeix una plaça de mobilitat Erasmus+, la persona beneficiària pot sol·licitar una beca o bé, pot fer l'estada de mobilitat sense cap ajut econòmic.

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+. Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals de l'Escola o Facultat on està matriculada ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.


L'acord financer ve acompanyat de 3 annexos:


ANNEX I.

Modalitat estudis:

- Model d'acord acadèmic (Learning Agreement)

- Model per a la modificació de l'acord acadèmic

- Guide line

Modalitat pràctiques:

- Model d'acord de pràctiques (Training Agreement)

- Model per a la modificació de l'acord de pràtiques

- Guide line

 

ANNEX II.

Condicions generals de la mobilitat Erasmus+

 

ANNEX III

Carta de l'estudiant Erasmus+

 

 

La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.