Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

Aquesta convocatòria té com a objecte regular el procediment en concurrència competitiva per a la concessió d'ajuts de mobilitat Erasmus finançades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) als estudiants que tinguin concedida una plaça de mobilitat per estudis o en pràctiques dins el marc del programa ERASMUS+ i que gestiona el SEPIE (Servicio Español para la internacionalización de la Educación) per al curs 2015/2016.


Aquestes beques són incompatibles amb el programa de beques Erasmus+ del SEPIE per al mateix curs acadèmic i la mateixa modalitat: estudis o pràctiques.


Màxim finançat: 5 mesos en mobilitat per estudis i 3 mesos en mobilitat per pràctiques.
TAULA D'IMPORTS SEGONS ELS PAÏSOS

Grup 1Grup 2Grup 3
Països Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Xipre Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania, Madedònia
Import mensual Erasmus estudis 400€ 350€ 300€
Import mensual Erasmus Pràctiques 500€ 450€ 400€
Import mensual addicional pels becaris MECD 2014/15(*) 100€ 100€ 100€
Import mensual addicional pels sol·licitants afectats d'una invalidsa=>33% 200€ 200€ 200€

(*) Exclusivament per a les mobilitats Erasmus+ Estudis

 

Més informació

Consuta el web del MECD i del SEPIE.