Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció

1. Nota de l'expedient acadèmic a data de finalització de presentació de sol·licituds i calculada d'acord amb allò que preveu el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.

2. Fins a dos punts, atorgats per la pròpia universitat. Per norma general, a la UPC, tots els estudiants que reuneixin requisits tindran els dos punts. Aquests es podran veure reduïts en funció dels criteris següents:MOTIUS PER A LA REDUCCIÓ DE PUNTUACIÓ Minoració
Paràmetre de rendiment en el quadrimestre 14/15 Q1 inferior a 0.5 -0.1
Paràmetre de rendiment en el quadrimestre 13/14 Q2 inferior a 0.5 -0.1
Paràmetre de rendiment en el curs 13/14 (estudis anuals) inferior a 0.5 -0.2
En estudis de grau, tenir menys de 90 crèdits superats (*) -0.1
En estudis de plans antics, tenir menys de la meitat dels crèdits del pla d'estudi superats (*) -0.1

(*) en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.En cas d'empat, es valoraran els criteris següents en aquest ordre:

1. Acreditació del nivell d'idioma superior a B2.

2. Nombre de crèdits superats pel candidat, donant prioritat a aquells que tinguin un major nombre de crèdits superats.