Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

1. Estar matriculat i haver abonat la matrícula.

2. Tenir concedida una plaça de mobilitat per al curs 2015/2016 en el marc del programa Erasmus+.

3. No gaudir d'una beca Erasmus+ del SEPIE per al mateix curs acadèmic i la mateixa modalitat: estudis o pràctiques.

4. Per als estudiants de grau, tenir superats 60 crèdits: 30 en el moment de fer la sol·licitud i els altres 30 en el moment de dictar la resolució definitiva i, en tot cas, abans del 31 de juliol de 2015.

5. Els estudiants estrangers no comunitaris han d'acreditar la condició de resident. Queden exclosos els que estiguin en règim d'estada o per estudis (Llei orgànica 4/2000 d'11 de gener).

6. Els sol·licitants de beca per a estades en pràctiques hauran d'aportar una carta d'acceptació de l'empresa on desenvoluparan les pràctiques, llevat que existeixi document justificatiu entre la institució d'origen i l'empresa.

7. Acreditar, mitjançant un certificat oficial el nivell B2 o equivalent de l'idioma en el qual s'impartirà la docència o es desenvolupin les pràctiques: Certificat de nivell Avançat (First certificate o superior o equivalent de qualsevol altra llengua), Certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes o certificat oficialment admès per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior - ACLES) o per les "Mesas Lingüísticas" de la CRUE.