Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

La persona interessada en fer una estada en pràctiques dins el programa Erasmus+ ha de contactar amb l'empresa, centre de recerca o universitat en la que estigui interessada.

Un cop acceptat per part de la institució acollidora ha d'informar a la seva escola o Facultat per tal que s'iniciïn els tràmits de concessió de la plaça i, si escau, de sol·licitud de l'ajut econòmic.

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+. Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Escola o Facultat on està matriculada ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

 

Si un cop començada l'estada necessita sol·licitar una extensió, haurà de demanar-la per escrit abans de finalitzar-la doncs qualsevol extensió implica la modificació de l'acord financer i de l'acord acadèmic.

Documentació

- Model de sol·licitud de beca Erasmus+ pràctiques

  (en format word o en format pdf)

- Model de sol·licitud d'autorització de l'extensió

  (en format word(abrir en una ventana nueva) o en format pdf(abrir en una ventana nueva))


L'acord financer va acompanyat de 3 annexos:


ANNEX I

- Acord de pràctiques o Training Agreement

Versió en castellà -  English version


- Modificació de l'acord de pràctiques

Versió en castellà - English version


- Guide line

Versió en castellà - English version


ANNEX II

Condicions generals


ANNEX III

- Carta de l'estudiant Erasmus

La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.