Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció dels candidats

El procés de selecció es basarà en el fet que es reuneixin els requisits i que existeixi disponibilitat pressupostària.

En cas que l’import de l’ajut que rebrien les sol·licituds presentades i que reunissin tots els requisits superés el pressupost disponible, aquestes s’ordenarien en funció d’una puntuació calculada de la manera següent:

Per a les persones sol·licitants matriculades de graus es farà dividint la nota mitjana de l’expedient del sol·licitant en el moment de finalització de presentació de sol·licituds entre la nota mitjana dels titulats en el mateix estudi de les tres últimes promocions o les que estiguin disponibles. En el cas que no hi hagi cap promoció titulada en els estudis que cursa la persona sol·licitant, la nota que es tindrà en consideració serà la dels titulats en els estudis que han estat substituïts pels actuals. Si cap de les opcions anteriors és possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

Per a les persones sol·licitants que estiguin fent el primer curs de màster per primer cop, es tindrà en compte la nota d’accés al màster i es ponderarà per la nota dels titulats en els mateixos estudis d’accés. Si els estudis previs no són de la UPC i no disposem de la informació dels titulats, es ponderarà per la dels titulats del màster o, en el seu defecte, els matriculats.

En cas d’empat es valorarà el nombre de crèdits superats com a element diferenciador, prioritzant en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, en el benentès que es farà de manera diferenciada per cada col·lectiu: grau o màster.