Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

La convocatòria d'ajuts Erasmus+ per a Pràctiques SMT (Student Mobility for Traineeship) té com a objectiu subvencionar les estades en pràctiques a una empresa, centre públic o privat de recerca o institució d'anàloga naturalesa que tingui la seu social a qualsevol dels països que participen al Programa Erasmus.

Les estades s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2017 i el 30 de setembre de 2018. Poden tenir una durada entre 2 i 12 mesos per cicle d'estudis, descomptant els mesos ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors. Independentment de la durada de l'estada, només es finançarà un màxim de 3 mesos en pràctiques per curs acadèmic.

Els imports es paguen per mesos complets d'estada. Quan no s'arribi al mes sencer d'estada, l'import serà el corresponent a 1/30 del grup al qual pertany el país. En tot cas, l'import final a percebre es calcula amb la Mobility Tool de la Unió Europea i es mostra a cada beneficiari mitjançant l'e-secretaria.

 

TAULA D'IMPORTS SEGONS ELS PAÏSOS

 

Grup 1Grup 2Grup 3
Països Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Xipre Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania, Macedònia
Import mensual  400€ 350€ 300€
Complement 100€ 100€ 100€
Import diari 13,33€ 11,66€ 10€

 

Els estudiants que van ser becaris del MECD o del Govern Basc durant el curs 2016/2017 poden gaudir d’un complement que serà de 100€ si és del projecte 2016/2018 i de 175€ si és del projecte 2017/2019. Aquests complements són incompatibles amb el complement per a pràctiques.

Si es va ser becari del MECD a la UPC no caldrà fer cap sol·licitud explícita ja que aquesta informació serà comprovada pel Servei de Gestió Acadèmica. Si es va gaudir de beca MECD a qualsevol altre universitat o centre educatiu o es va gaudir de beca del Govern Basc, caldrà sol·licitar el complement a través de la plataforma DemanaSGA aportant una còpia de la credencial.

Els beneficiaris dels ajuts, en funció de les dates de l’estada i de la disponibilitat pressupostària, podran encabir-se en el projecte 2016 o en el 2017, a criteri del Servei de Gestió Acadèmica