Vés al contingut (premeu Retorn)

Pagament

El pagament s'efectuarà en dues parts:

  • Un primer pagament parcial d’aproximadament el 75% del total de l’ajut concedit que s’ingressarà quan el beneficiari acrediti:

- Haver-se incorporat en destinació i haver-ho acreditat amb el certificat d'incorporació corresponent (en format word o en format pdf).

- Haver signat l’acord financer

- Haver lliurat l’Eramus Training Agreement emplenat i signat per totes les parts.

- Haver lliurat l’ordre SEPA original a la secretaria del seu centre.

- Haver facilitat el número de compte (IBAN) en el que es vol rebre l'ajut.

- Haver realitzat el test inicial d’idiomes.

  • Un segon pagament de la resta de l’ajut que s’efectuarà un cop finalitzada l’estada en pràctiques i quan l’estudiant hagi:

- Lliurat el certificat d’estada (en format word i en format pdf) al centre docent on està matriculat, a la unitat encarregada d'aquesta gestió.

- Realitzat el test d’idiomes posterior a l’estada.

- Emplenat l’enquesta online que li farà arribar la Unió Europea des de l'adreça "replies-will-be-discarded@ec.europa.eu".

En cas que la durada final de les pràctiques acreditada en el certificat d’estada sigui inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.