Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolucions

Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior i es publicarà en una relació de cognoms i nom en cas de resultat positiu i de NIF/NIE en cas de resultat negatiu.

En el cas que es produeixi un gran volum de sol·licituds i no sigui possible resoldre dins d’aquest termini, la Unitat d’Ajuts a l’Estudi del Servei de Gestió Acadèmica informarà, via mail, d’aquesta circumstància i de quina data estimada de resolució es preveu.

Les sol·licituds presentades als mesos de juliol i agost es resoldran a finals de setembre i les presentades al desembre, a finals de gener de 2018.

Totes les comunicacions es faran mitjançant la plataforma Demana SGA.

Contra aquesta resolució parcial, les persones sol·licitants podran presentar al·legacions en el termini que fixi cada resolució parcial. Les al·legacions es presentaran a través de la plataforma Demana SGA.

Les al·legacions que siguin considerades s’inclouran en la següent resolució parcial o en la final, si s’escau.

Un cop finalitzada la convocatòria es publicarà una resolució final on es relacionarà el llistat de persones beneficiàries.