Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

La persona interessada en fer una estada en pràctiques dins el programa Erasmus+ ha de contactar, amb el vist i plau del director/a de tesi, amb l'empresa, centre de recerca o universitat en la que estigui interessada.

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+. Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals coordinadora del seu programa de doctorat  ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

Si un cop començada l'estada necesita sol·licitar una extensió, haurà de demanar-la per escrit abans de finalitzar-la doncs qualsevol extensió implica la modificació de l'acord financer i de l'acord acadèmic.

Documentació

- Model de sol·licitud de beca Erasmus+ doctorat

   (en format word o en format pdf)

- Model de sol·licitud d'autorització de l'extensió

   (en format word (abrir en una ventana nueva) o en format pdf (abrir en una ventana nueva))

 

L'acord financer va acompanyat de 3 annexos:

 

ANNEX I

 - Model d'acord de pràctiques o Training agreement

 

- Guide line

Versió en castellà - English version

 

ANNEX II

- Concidions generals

 

ANNEX III

- Carta de l'estudiant Erasmus

La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.