Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

Quan l'Escola o Facultat concedeix una plaça de mobilitat Erasmus+ per estudis, la persona beneficiària pot sol·licitar una beca o bé, pot fer l'estada de mobilitat sense cap ajut econòmic.


L'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ (amb o sense beca) ha de contenir l'acord financer Erasmus+. Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals de l'Escola o Facultat on està matriculada ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

Si un cop començada l'estada necesita sol·licitar una extensió, haurà de demanar-la per escrit abans de finalitzar-la doncs qualsevol extensió implica la modificació de l'acord financer i de l'acord acadèmic.

Documentació

- Model de sol·licitud beca Erasmus+ Estudis

(en format word o en format pdf)

- Model de sol·licitud d'autorització de l'extensió

(en format word o en format pdf )


L'acord financer ve acompanyat de 3 annexos:


ANNEX I


- Model d'acord Acadèmic - Learning Agreement

Versió en castellà - English version


- Modificació de l'acord acadèmic

Versió en castellà - English version


- Guide line

Versió en castellà - English version


ANNEX II.

- Condicions generals de la mobilitat Erasmus+


ANNEX III

- Carta de l'estudiant Erasmus+

 

 

La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.