Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

La convocatòria d'ajuts Erasmus+ per estudis SMS (Student Mobility for Studies) té com a objectiu subvencionar les estades acadèmiques a qualsevol institució d'Educació Superior (HEI) amb carta Erasmus dels països que participen al Programa Erasmus.

Característiques

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2018 i 30 de setembre de 2019.
  • Poden tenir una durada d'entre 3 i 12 mesos per cicle d'estudis, descomptant els mesos ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors. En el Grau en Arquitectura (pla 2010), aquesta durada podrà allargar-se fins els 24 mesos.
  • Els beneficiaris gaudiran d'un ajut que, en funció de la durada de les seves estades, pot arribar fins als 7 mesos. No obstant això, si la estada és més llarga i hi ha disponibilitat pressupostària, es podrien finançar més de 7 mesos

Imports

Els imports es paguen per mesos complets d'estada. Quan no s'arribi al mes sencer d'estada, l'import serà el corresponent a 1/30 del grup al qual pertany el país.

En tot cas, l'import final a percebre es calcula amb la Mobility Tool de la Unió Europea. Aquest import serà consultable per la persona interessada a l'esecretaria un cop concedit l'ajut.

Taula d'imports segons els països

 

Grup 1 Grup 2 Grup 3
Països Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia Alemanya, Àustria, Bèlgica,  França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal,  Xipre Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia 
Import mensual 300€ 250€ 200€
Import diari 10€ 8,33€ 6,66€

 

 

 

Complements per a beneficiaris amb una situació econòmica desfavorable

Els beneficiaris que hagin gaudit de beca del MECD durant el curs 2017/2018 tindran dret a complementar l’ajut Erasmus+ amb 200€ mensuals addicionals als imports descrits a la taula.

Aquests beneficiaris, si van obtenir la beca del MECD per fer uns estudis a la UPC, no tindran necessitat de sol·licitar el complement, es farà d'ofici.

Únicament aquells estudiants que van ser becaris durant el curs anterior a una altra universitat diferent de la UPC o van ser beneficiaris de beca del Govern Basc hauran de fer una sol·licitud a través de la plataforma DemanaSGA. Caldrà adjuntar una còpia de la credencial de beca.

El pagament del complement per a situacions desfavorables es farà juntament amb l’ajut Erasmus.

 

Ajuts per a persones amb necessitats especials

Els beneficiaris afectats per una discapacitat legalment reconeguda podran beneficiar-se dels ajuts complementaris que la SEPIE disposa per aquest col·lectiu.

Si vols ampliar informació consulta la nostra web.