Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

La convocatòria d'ajuts Erasmus+ per estudis SMS (Student Mobility for Studies) té com a objectiu subvencionar les estades acadèmiques a qualsevol institució d'Educació Superior (HEI) amb carta Erasmus dels països que participen al Programa Erasmus.

Característiques

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2019 i 30 de setembre de 2020. Per aquest motiu, les estades no podran començar més enllà del 30 de juny de 2020.
  • Poden tenir una durada d'entre 90 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.
  • Els beneficiaris gaudiran d'un ajut que, en funció de la durada de les seves estades, pot arribar fins als 210 dies. No obstant això, si la estada és més llarga i hi ha disponibilitat pressupostària, es podrien finançar més.

Imports

Els imports es paguen per mesos complets d'estada. Quan no s'arribi al mes sencer d'estada, l'import serà el corresponent a 1/30 del grup al qual pertany el país.

En tot cas, l'import final a percebre es calcula amb la Mobility Tool de la Unió Europea. Aquest import serà consultable per la persona interessada a l'esecretaria un cop concedit l'ajut.

Taula d'imports segons els països

 

Grup 1 Grup 2 Grup 3
Països Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia Alemanya, Àustria, Bèlgica,  França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal,  Xipre Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia 
Import mensual 300€ 250€ 200€
Import diari 10€ 8,33€ 6,66€

 

 

 

Complements per a beneficiaris amb una situació econòmica desfavorable

Els beneficiaris que hagin gaudit de beca del Ministeri d'Educació durant el curs 2018/2019 tindran dret a complementar l’ajut Erasmus+ amb 200€ mensuals addicionals als imports descrits a la taula.

Aquests beneficiaris, si van obtenir la beca del Ministeri d'Educació per fer uns estudis a la UPC, no tindran necessitat de sol·licitar el complement, es farà d'ofici.

Únicament aquells estudiants que van ser becaris durant el curs anterior a una altra universitat diferent de la UPC o van ser beneficiaris de beca del Govern Basc hauran de fer una sol·licitud a través de la plataforma DemanaSGA. Caldrà adjuntar una còpia de la credencial de beca.

El pagament del complement per a situacions desfavorables es farà juntament amb l’ajut Erasmus.

 

Ajuts per a persones amb necessitats especials

Els beneficiaris afectats per una discapacitat legalment reconeguda podran beneficiar-se dels ajuts complementaris que el SEPIE disposa per aquest col·lectiu.

Si vols ampliar informació consulta la nostra web.