Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció dels candidats

La selecció dels beneficiaris es farà de la manera següent:

 

Estudiants de grau i màster

El procés de selecció es farà calculant la nota mitjana de l’expedient del sol·licitant en el moment de finalització de presentació de sol·licituds, en la que es comptabilitzaran els crèdits aprovats, suspesos i no presentats.

Pels estudiants que hagin iniciat el màster durant el curs 2015, es farà servir la nota d’accés.  

La nota serà ponderada per les notes mitjanes corresponents als tres últims cursos dels titulats en el estudi del que es contempla la nota. Quan no hi hagi dades de titulats en els darrers tres cursos es farà amb la informació disponible fins al moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.

En aquells casos en els que cap de les opcions sigui possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

En cas d’empat es valorarà el nombre de crèdits superats com a element diferenciador, prioritzant en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

 

Estudiants de doctorat

Les sol·licituds s’ordenaran en funció d’una puntuació calculada de la següent manera:

a) 1 punt per als sol·licitants que tinguin avaluat positivament el pla de recerca.

b) 2 punts per als sol·licitants que no hagin fet cap estada anteriorment que li pugui atorgar la Menció Internacional.

c) 3 punts per cada article publicat en revista indexada en els quartils Q1 – Q3.

d) 1 punts per cada article presentat en congressos o en revista en el quartil Q4 o no indexada.

La puntuació dels punts c i d serà atorgada per la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat.