Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

Requisits generals dels sol·licitants

 1. Ser ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea i disposar de Número d'Identificació d'estrangers (NIE) o, en el cas dels ciutadans d'altres països, tenir permís de residència permanent a Espanya vigent durant el període de l’estada en pràctiques. Els sol·licitants amb permís de residència per estudis queden exclosos d’aquesta convocatòria.
 2. Tenir concedida una plaça de mobilitat per estudis durant els cursos en els que es desenvoluparà el projecte a alguna de les institucions participants.
 3. No gaudir de cap altre ajut finançat amb fons europeus o que estigui expressament declarat com a incompatible.

 

Requisits específics en funció dels estudis que cursen les persones sol·licitants

Estudis de grau

  • Haver superat un mínim de 60 crèdits
  • Estar matriculat en un programa de grau de la UPC durant l’estada de mobilitat, de 30 crèdits durant el quadrimestre en el que es desenvolupi l'estada.

  - Aquest mínim no serà d’aplicació quan es tracti dels últims crèdits per a la finalització d’estudis o hi hagi crèdits pendents de compensar en avaluació curricular.

  - En aquests casos, el mínim a matricular serà de 24 crèdits.

  Estudis de màster

   • Estar matriculat en un programa de màster de la UPC durant l’estada de mobilitat, de 30 crèdits durant el quadrimestre en el que es desenvolupi l'estada.

  - Aquest mínim no serà d’aplicació quan es tracti dels últims crèdits per a la finalització d’estudis o hi hagi crèdits pendents de compensar en avaluació curricular.

  - En aquests casos, el mínim a matricular serà de 24 crèdits.

  Estudis de doctorat

   • Estar matriculat de tutoria de tesi en un programa de doctorat de la UPC durant el període d’estada de la mobilitat.
   • Tenir l’acceptació de la persona que dirigeix la tesi i la persona coordinadora del programa de doctorat. Aquesta acceptació s’acreditarà mitjançant la signatura del learning agreement