Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

CofinanciadoEN.png

 

Quan l'Escola o Facultat concedeix una plaça de mobilitat Erasmus+ per estudis dins del programa KA107 a una de les institucions recollides en la convocatòria, la persona beneficiària pot sol·licitar una beca per realitzar l'estada.

Documentació

 

Acord financer

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+.

Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar.

La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals de l'Escola o Facultat on està matriculada ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

L'acord financer ve acompanyat de 3 anexos:

- Guide line

- Condicions generals de mobilitat Erasmus+

- Carta de l'estudiant Erasmus+

 

 

 

Acord acadèmic o Learning Agreement

Cal lliurar l'acord acadèmic completament emplenat i signat per la persona sol·licitant a l'oficina de relacions internacionals del centre on està matriculat l'estudiant.

- Model d'acord acadèmic o Learning Agreeement

Versió en castellà - English version

 

- Model per a la modificació de l'acord acadèmic o Learning Agreeement

Versió en castellà - English version

 

 

Sol·licitud de beca Erasmus+

 

 

  • La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.